Aktualności

Konferencja „Dolny Śląsk wobec migracji”

Dodał: | 24 października 2016 | poniedziałek | g. 15:41
Wrocławskie Centrum Integracji, w imieniu Gminy Wrocław ma przyjemność zaprosić Państwa na konferencję „Dolny Śląsk wobec migracji”, która odbędzie się 28 października 2016 r. we Wrocławiu. Konferencja jest wydarzeniem organizowanym w ramach Krajowej Platformy Współpracy na Rzecz Integracji. Celem konferencji jest wzrost wiedzy oraz rozwój współpracy i wymiana doświadczeń, w tym dobrych praktyk, pomiędzy podmiotami zaangażowanymi w procesy migracyjne i recepcję cudzoziemców przybywających na Dolny Śląsk. Konferencja stanowi odpowiedź na potrzebę upowszechniania wiedzy i dobrych praktyk z zakresu rozwiązań integracyjnych, które sprawdziły się w regionie. Dzięki temu przedsięwzięciu chcielibyśmy zwrócić uwagę na potrzebę włączania cudzoziemców w nurt działań polityki społecznej prowadzonej przez dolnośląskie gminy.
Czytaj dalej >

Kampania Wrocław na Językach Świata

Dodał: | 26 sierpnia 2016 | piątek | g. 15:03
Celem kampanii jest stworzenie cudzoziemcom mieszkającym we Wrocławiu warunków do poznania języka polskiego bezpośrednio od mieszkańców Wrocławia, w formie warsztatów grupowych/ zajęć tandemowych (para Polak - obcokrajowiec).
Czytaj dalej >

Spacer Pokoju z wrocławskimi myślicielami. Finał projektu 100 lat dla Pokoju w Europie

Dodał: | 18 lipca 2016 | poniedziałek | g. 14:53
Zapraszamy na Spacer Pokoju, który odbędzie się w środę (20.07) o godz. 16.00 oraz prezentację wystawy "100 lat dla Pokoju w Europie".
Czytaj dalej >

Wrocławska mapa dla migrantów i migrantek

Dodał: | 8 lipca 2016 | piątek | g. 14:42
W ramach projektu realizowanego z Koalicją Wrocław Wita Uchodźców przez Stowarzyszenie Edukacji Krytycznej, w partnerstwie z Muzułmańskim Centrum Kulturalno-Oświatowym we Wrocławiu, Fundacją Kalejdoskop Kultur oraz Fundacją na rzecz Studiów Europejskich, została stworzona responsywna mapa z wielojęzycznym menu: polskim, ukraińskim, angielskim, arabskim.
Czytaj dalej >
Archiwum
Film Zobacz-Zrozum-Zareaguj (3Z)
ROMOWIE rumuńscy
Filmik z IV Forum ds. Lokalnych Polityk Migracyjnych we Wrocławiu

Ogłoszenia

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.