Dodał: |
Aktualizacja: |
Oceń: 0 0

2 lutego 2016 Centrum Szkolenia Specjalnego Fenix ze Zgorzelca dokonało nielegalnego i bezpodstawnego zatrzymania młodego mężczyzny arabskiego pochodzenia. Przekroczenie uprawnień prywatna firma bezsensownie broniła twierdząc, że "po ujęciu okazało się, iż jest on Syryjczykiem i przebywa nielegalnie na terenie naszego kraju, został przekazany SG ze Zgorzelca." Post informujący o zajściu okraszono dodatkowo rasistowskimi wpisami posługującymi się językiem nienawiści, wzmocnionymi - nad czym ubolewamy - ksenofobicznymi komentarzami Internautów. Mjr SG Irena Skuliniec - Rzecznik Prasowy Komendanta Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej – Po przyjeździe na miejsce pracownicy jednej z grup ochroniarskich przekazali im mężczyznę, którego funkcjonariusze przewieźli oddziału. Tam po sprawdzeniu dokumentów okazało się, że jest on Syryjczykiem posiadającym pełne prawo do pobytu po stronie niemieckiej jak i przekraczania granicy na stronę polską. (źródło: https://zgorzelec.info/#!/news/13118)

Powołując się na stronę Rzecznika Praw Obywatelskich, wczorajsze wydarzenie spełnia przesłanki dyskryminacji ze względu na pochodzenie etniczne, rasę i narodowość, a jej "celem lub skutkiem jest naruszenie godności osoby i stworzenie onieśmielającej, wrogiej, poniżającej, upokarzającej lub uwłaczającej atmosfery."

Wszystkich imigrantów i imigrantki informujemy, że w Polsce zatrzymać może Cię tylko Policja i Straż Graniczna. Osoba zatrzymująca musi wylegitymować się (pokazać odznakę). Ochroniarz bez licencji nie ma prawa nas wylegitymować, nie może też zastosować środków przymusu bezpośredniego, nie ma prawa także nas przeszukać.

Polskie prawo daje w uzasadnionym przypadku możliwość zastosowania siły, ale tylko licencjonowanym ochroniarzom. Zgodnie z rozporządzeniem z 1998 roku mogą oni używać "środków przymusu bezpośredniego" tylko wtedy, gdy ktoś będzie próbował uciec z miejsca przestępstwa (podkreślmy! MIEJSCA PRZESTĘPSTWA) lub gdy ktoś ochronę zaatakuje. Ustawa o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej (2013 r.) precyzuje też dokładnie w jakich okolicznościach ochroniarz może użyć siły. Zakazane jest używanie siły fizycznej, gdy podejrzany jest skrępowany. Nie wolno pod żadnym pozorem uderzyć kobiety w wyraźnej ciąży, dziecka poniżej 13. roku życia oraz osoby niepełnosprawnej. Jeśli one łamią prawo, licencjonowany ochroniarz może je jedynie obezwładnić. Przepis nie dotyczy jednak sytuacji, w której te osoby zagrażają życiu lub zdrowiu innych ludzi.

Każdą próbę zatrzymania siłą zgłoś na numer 112 (numer alarmowy) lub 997 (Policja).

Połączenia z numerem 112 i 997 są bezpłatne z każdego telefonu, możesz dzwonić nawet jeśli nie masz środków na koncie.
O tym, jak prawidłowo zgłaszać zdarzenie dzwoniąc pod numer 112 możesz przeczytać tutaj: (link - http://www.112.gov.pl/112/). Strona jest dostępna po polsku, angielsku, rosyjsku, ukraińsku, francusku i niemiecku.
Zapamiętaj!:
· po wybraniu numeru „112” należy czekać cierpliwie do momentu zgłoszenia się operatora, nie odkładać słuchawki do czasu, gdy połączenie nie zostanie podjęte (połączenie jest bezpłatne, więc nie generuje kosztów dla zgłaszającego zdarzenie),
· krótko opisać zdarzenie lub sytuację, której było się świadkiem w celu wezwania przez operatora CPR właściwej służby, podać swoje imię i nazwisko,
· wskazać miejsce przebywania/adres, w którym miało miejsce zdarzenie lub sytuacja; jeśli to możliwe wskazać najszybszą drogę dojazdu do miejsca zdarzenia,
· udzielać dodatkowych informacji na zadawane przez operatora pytania,
· wykonywać polecenia/instrukcje przekazywane przez operatora,
· nie rozłączać się do czasu wyraźnego polecenia operatora z uwagi na konieczność przekazania najważniejszych informacji o zdarzeniu,
· jeśli sytuacja nagle się zmieni lub pogorszy, należy szybko o tym powiadomić operatora numeru „112”,
· należy starać się o chwilowe nie korzystanie z telefonu, z którego dokonywano zgłoszenia na wypadek, gdyby operator próbował skontaktować się ponownie w celu weryfikacji informacji lub udzielenia innych dodatkowych informacji.
(Informacja ze strony numeru alarmowego 112)
 

Skomentuj

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.