Dodał: |
Oceń: 0 0

Szanowny Panie Prezydencie,

W sobotę, 6 lutego 2016 roku, o godzinie 15 na Rynku, pod Pręgierzem, PEGIDA POLSKA organizuje protest „przeciwko przyjmowaniu nielegalnych imigrantów z Afryki i Bliskiego Wschodu”. Jesteśmy mocno zaniepokojeni charakterem tej manifestacji.

PEGIDA (niem. Patriotische Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes, pol. Patriotyczni Europejczycy przeciw Islamizacji Zachodu) to powstała w Dreźnie rasistowska organizacja sprzeciwiająca się polityce migracyjnej Niemiec oraz Unii Europejskiej. Jej członkowie rekrutują się ze środowisk jawnie nacjonalistycznych i neonazistowskich. Podczas regularnie organizowanych przez PEGIDĘ protestów ulicznych pojawia się symbolika z czasów III Rzeszy. W trakcie jednej z ostatnich demonstracji w Kolonii doszło do zamieszek, w których wyniku ranni zostali policjanci i dziennikarze, a w Lipsku do aktów wandalizmu (wybijanie okien w sklepach i mieszkaniach, podpalenia samochodów). Członkowie PEGIDY odpowiedzialni są też za szereg ataków na tle rasowym.

Mamy uzasadnione obawy, że podczas planowanego wydarzenia może dojść do aktów rasizmu i ksenofobii. Nie chcemy, by powtórzył się listopadowy scenariusz, gdy na wrocławskim rynku pod oknami ratusza spalono kukłę przedstawiającą Żyda. Wobec sprawców tej prowokacji toczy się śledztwo, podobnie jak w sprawie plakatu zapraszającego na marsz 11 listopada, czerpiącego bezpośrednio z faszystowskiej ulotki propagandowej. O tej ostatniej sprawie prokuraturę powiadomił Pan sam. Jako że organizatorzy planowanego na sobotę protestu sympatyzują jawnie z poglądami i postawami reprezentowanymi przez uczestników tych ostatnich zajść, nasze zaniepokojenie jest silnie uzasadnione.

Pan, jako Prezydent Wrocławia, Miasta Spotkań i Europejskiej Stolicy Kultury, podpisał, wspólnie z włodarzami Gdańska, Krakowa, Poznania i Wałbrzycha, „Deklarację współpracy miast na rzecz otwartości i dialogu międzykulturowego”. Nam, sygnatariuszom i sygnatariuszkom tego listu, również zależy na tym, żeby Wrocław był miastem przyjaznym każdemu. Wierzymy, że stolica Dolnego Śląska może stać się wzorem tolerancji i akceptacji.

Sprzeciwiamy się biernemu przyzwoleniu na obecność mowy nienawiści oraz propagowanie postaw nacjonalistycznych. Dlatego też apelujemy o podjęcie wszelkich działań zapobiegających szerzeniu nienawiści, rasizmu i ksenofobii oraz stanowczo domagamy się niedopuszczenia szerzenia treści o takim charakterze w przestrzeni publicznej miasta, które wszakże reprezentować ma kulturę na europejskim poziomie.

Z poważaniem
Członkowie i członkinie Koalicji Wrocław Wita Uchodźców

List złożono dzisiaj w Kancelarii Prezydenta Miasta Wrocławia, Rafała Dutkiewicza.

Źródło

Skomentuj

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.