Dodał: |
Oceń: 0 0

W imieniu organizatorów zapraszamy na konferencję "Kryzys uchodźczy. Kryzys wartości?" organizowaną przez Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej i Parlament Europejski - Biuro we Wrocławiu.Towarzyszą jej interesujące warsztaty, pokazy filmowe i wystawa. Wrocław 18-22 kwietnia. Wymagana rejestracja: http://www.mam-prawo.eu/rejestracja

 

 

Czwartek, 21 kwietnia 2016 r.
Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, ul. Uniwersytecka 7-10, sala 3D

Prowadzenie: Dorota Warakomska

09:00 – 9:30

Rejestracja

09:45 – 10:00

Powitanie
Prof. dr hab. Adam Jezierski,
Rektor-elekt Uniwersytetu Wrocławskiego

10:00 – 12:00

 

Pierwsza sesja plenarna
Solidarność, otwartość, bezpieczeństwo


Soraya Post, Posłanka do Parlamentu Europejskiego
Anna Rostocka, Dyrektor Biura Krajowego, Międzynarodowa Organizacja do Spraw Migracji
Rafał Rogala, Szef Urzędu ds. Cudzoziemców
dr Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich  

12:00 – 12:30

Przerwa kawowa

12:30 – 14:00

 

Druga sesja plenarna
Dlaczego boimy się uchodźców?

Chiara Adamo, Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Sprawiedliwości
Józef Pinior
, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Ali Abi Issa, Dyrektor Muzułmańskiego Centrum Kulturalno-Oświatowego
Dr hab. Michał Bilewicz, Centrum Badań nad Uprzedzeniami
Agnieszka Mikulska-Jolles, Helsińska Fundacja Praw Człowieka

14:00 – 15:00

Przerwa obiadowa

15:00 – 16:30

 

Trzecia sesja plenarna
Karty na stół
korzyści i koszty


dr Kristin Klaudia Kaufmann, Wiceburmistrz Drezna
Artur Tusiński
, Burmistrz Podkowy Leśnej
dr Magdalena Lesińska, Ośrodek Badań nad Migracjami
Elmi Abdi, Prezes Fundacji dla Somalii 
Gerald Asamoah, laureat FIFA Fair Play Award 2015

16:30 – 16:45

Zakończenie

17:00 – 18:00

 

Jak się zaangażować? Giełda pomysłów

Sala 1: Koalicja Wrocław Wita Uchodźców

Sala 2: Kampania Rady Europy "Bez nienawiści", koordynowana w Polsce przez Stowarzyszenie „Polis”

Sala 3: Pełnomocnik Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu ds. Ochrony Praw Człowieka

 

Wydarzenia towarzyszące

Poniedziałek, 18.04,
godz. 16:00-18:00

Uniwersytet Wrocławski,
Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, ul. Uniwersytecka 7-10

#NIEMAMOWY. Wernisaż wystawy
Fundacja Klamra
Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej 

Poniedziałek, 18.04,
godz. 18:00-19:30

Sala Kolumnowa Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce, ul. Świdnicka 28

Symbole nienawiści. Jak je rozpoznać i walczyć z hejtem w przestrzeni miasta? Wykład
Fundacja Klamra, Stowarzyszenie Żydowskie Cukunft

 

Wtorek, 19.04,
godz. 15:00-17:00

Uniwersytet Wrocławski,
Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, ul. Uniwersytecka 7-10, sala 2D

Syria: konflikt – reakcja – konsekwencje. Wykład
dr hab. Bartosz Bolechów, dr Arkadiusz Domagała, dr Maciej Herbut
Uniwersytet Wrocławski

Wtorek, 19.04,
godz. 17:15-20:00

Uniwersytet Wrocławski,
Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, ul. Uniwersytecka 7-10, sala 2D

Lot specjalny (reż. Fernand Melgar). Pokaz filmu, dyskusja
dr Agnieszka Florczak, Uniwersytet Wrocławski
Helsińska Fundacja Praw Człowieka

Środa, 20.04,
godz. 16:00-18:30

Barbara: infopunkt, kawiarnia, kultura, ul. Świdnicka 8c

Watchers of the Sky (reż. Edet Belznerg). Pokaz filmu, spotkanie z twórcami
Spotkanie z koproducentką Elizabeth Bohart i rozmowę nt. ludobójstwa poprowadzi dr Anna Śledzińska-Simon, Uniwersytet Wrocławski

Wydarzenie w języku angielskim

Piątek, 22.04,
godz. 12:00 -15:00

Dom Europy,
ul. Widok 10

Marhaba - bo warto przekraczać różne granice. Seminarium
Stowarzyszenie Nomada

Warsztaty

Poniedziałek, 18.04,
Czwartek, 21.04,
godz. 9:00-15:00

Dom Europy,
ul. Widok 10

Europejczyk w wielokulturowej Unii. Lekcje europejskie dot. wielokulturowości dla uczniów szkół
Punkt Informacyjny Unii Europejskiej

Wtorek – czwartek
19-21.04

Wybrane szkoły ponadpodstawowe

Edukacja międzykulturowa. Prezentacje kulturowe dla szkół
Stowarzyszenie Semper Avanti

Wtorek, 19.04,
godz. 11:00-14:00

Dom Europy,
ul. Widok 10

Aftershock. Gra strategiczna dotycząca kryzysu humanitarnego
Uniwersytet Wrocławski

 

Wtorek, 19.04,
godz. 11:00-14:00

Dom Pokoju,
ul. Łokietka 5

100 lat dla pokoju w Europie - empatia historyczna: uczenie pokoju przez pryzmat zjawiska migracji
Fundacja Dom Pokoju

Środa, 20.04,
godz. 12:00-13:30

Dom Europy,
ul. Widok 10

Mowa nienawiści, przestępstwa motywowane nienawiścią i radykalizacja postaw wśród młodych ludzi - współczesne zagrożenia ze strony ruchów skrajnych
Instytut Bezpieczeństwa Społecznego

Środa, 20.04,
godz. 14:00-17:00

Dom Europy,
ul. Widok 10

Współzależności globalne a migracje do Europy
Instytut Globalnej Odpowiedzialności

Środa, 20.04,
godz. 14:00-16:30

Księgarnia Hiszpańska,
ul. Karola Szajnochy 5

Planowanie kariery w Polsce. Warsztaty dla studentów zagranicznych 
Polskie Forum Migracyjne/Instytut Spraw Publicznych


Wydarzenie w języku angielskim

Środa, 20.04,
godz. 14:00-19:00

Centrum Rozwoju Zawodowego Krzywy Komin, ul. Dubois 33-35a

Procedura o nadanie statusu uchodźcy bez tajemnic. Informacja i pomoc prawna/Poradnictwo prawno-integracyjne dla obywateli krajów trzecich
Fundacja Refugee.pl//Helsińska Fundacja Praw Człowieka 


Wydarzenie w języku obcym (rosyjski, arabski, angielski, niemiecki)

Piątek, 22.04,
godz. 9:00-12:30

Mediateka, pl. Teatralny 5

Otwarte drzwi. Warsztaty dla bibliotekarzy, edukatorów i pracowników instytucji kultury
Instytut Spraw Publicznych

Piątek, 22.04,
godz. 9:00-12:00

Dom Europy, ul. Widok 10

Spotkanie członków Grupy Dialogu Społecznego z gośćmi z Drezna  
Koalicja Wrocław Wita Uchodźców

Spotkanie zamknięte

Piątek, 22.04,
godz. 13:00-15:00

Mediateka, pl. Teatralny 5

Kryzys azylowy. Warsztaty dla nauczycieli w oparciu o fragmenty reportaży
Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej

Piątek, 22.04,
godz. 13:30-15:30

WCRS, plac Dominikański 6, s. 323

Stereotypy – Uprzedzenia – Dyskryminacja. Warsztaty antydyskryminacyjne
Wrocławskie Centrum Rozwo

Skomentuj

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.