Dodał: |
Oceń: 0 0

Zespół ds. Modelu Integracji Imigrantów w Gdańsku powołany przez prezydenta miasta Gdańska Pawła Adamowicza przygotował dokument strategiczny dotyczący modelu integracji imigrantów, stanowiący punkt wyjścia dla konsultacji społecznych w tej sprawie. Zespół ekspertów i ekspertek opracowujący dokument uważa, że procesy migracyjne stanowią potencjał do rozwoju miasta Gdańsk i wzmacniania jego wielokulturowego charakteru. Prace nad dokumentem trwały od maja 2015 r. do marca 2016 r. Skupiono się na 8 grupach tematycznych: Edukacji, Kulturze, Mieszkalnictwie, Pomocy społecznej, Pracy, Przemocy, Społeczności lokalnej i Zdrowiu.

"Poczucie posiadania własnego miejsca i wspólnotowości są naturalnymi i ważnymi potrzebami każdego człowieka, szczególnie istotnymi z perspektywy migranta i uchodźcy. Integracja zachodzi na poziomie lokalnym – sąsiedztwa i dzielnicy. Jednocześnie pojawienie się migrantów lub uchodźców wytwarza nową sytuację społeczną, która może rodzić obawy i nieporozumienia wynikające z różnic językowych i kulturowych, a także uprzedzeń. Integracja i pokojowe współistnienie ludzi różnych narodowości, języków i wyznań nie wydarzy się samo – musi być animowane poprzez różne formy pracy ze społecznością lokalną."

Uważam, że dokument ten jest merytorycznym początkiem dyskusji o roli imigrantów w polskich miastach oraz próbą wypracowania rozwiązań systemowych w zakresie polityki społecznej i kulturalnej dla migrantów. Jako aktywna uczestniczka środowiska aktywistów i aktywistek wrocławskich na rzecz wielokulturowości we Wrocławiu, traktuję gdański dokument jako inspirację i dobrą praktykę dla władz miasta Wrocławia i animowanej oddolnie grupy Dialogu Społecznego.

Link do dokumentu

W najbliższych dniach model zostanie przedstawiony:

- 5 maja podczas wideo-czatu z udziałem prezydenta Kowalczuka, Marty Siciarek z Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek oraz przedstawicieli środowiska imigrantów

-14 maja w Europejskim Centrum Solidarności podczas spotkania z mieszkańcami.

- 4 czerwca Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia 2.

Więcej informacji TUTAJ

 

Skomentuj

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.