Dodał: |
Oceń: 0 0

Zespół ds. Modelu Integracji Imigrantów w Gdańsku powołany przez prezydenta miasta Gdańska Pawła Adamowicza przygotował dokument strategiczny dotyczący modelu integracji imigrantów, stanowiący punkt wyjścia dla konsultacji społecznych w tej sprawie. Zespół ekspertów i ekspertek opracowujący dokument uważa, że procesy migracyjne stanowią potencjał do rozwoju miasta Gdańsk i wzmacniania jego wielokulturowego charakteru. Prace nad dokumentem trwały od maja 2015 r. do marca 2016 r. Skupiono się na 8 grupach tematycznych: Edukacji, Kulturze, Mieszkalnictwie, Pomocy społecznej, Pracy, Przemocy, Społeczności lokalnej i Zdrowiu.

"Poczucie posiadania własnego miejsca i wspólnotowości są naturalnymi i ważnymi potrzebami każdego człowieka, szczególnie istotnymi z perspektywy migranta i uchodźcy. Integracja zachodzi na poziomie lokalnym – sąsiedztwa i dzielnicy. Jednocześnie pojawienie się migrantów lub uchodźców wytwarza nową sytuację społeczną, która może rodzić obawy i nieporozumienia wynikające z różnic językowych i kulturowych, a także uprzedzeń. Integracja i pokojowe współistnienie ludzi różnych narodowości, języków i wyznań nie wydarzy się samo – musi być animowane poprzez różne formy pracy ze społecznością lokalną."

Uważam, że dokument ten jest merytorycznym początkiem dyskusji o roli imigrantów w polskich miastach oraz próbą wypracowania rozwiązań systemowych w zakresie polityki społecznej i kulturalnej dla migrantów. Jako aktywna uczestniczka środowiska aktywistów i aktywistek wrocławskich na rzecz wielokulturowości we Wrocławiu, traktuję gdański dokument jako inspirację i dobrą praktykę dla władz miasta Wrocławia i animowanej oddolnie grupy Dialogu Społecznego.

Link do dokumentu

W najbliższych dniach model zostanie przedstawiony:

- 5 maja podczas wideo-czatu z udziałem prezydenta Kowalczuka, Marty Siciarek z Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek oraz przedstawicieli środowiska imigrantów

-14 maja w Europejskim Centrum Solidarności podczas spotkania z mieszkańcami.

- 4 czerwca Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia 2.

Więcej informacji TUTAJ