Dodał: |
Oceń: 0 0

Zapraszamy na Spacer Pokoju, który odbędzie się w środę (20.07) o godz. 16.00 oraz prezentację wystawy "100 lat dla Pokoju w Europie".

Poznaj pięciu wrocławskich myślicieli i ich działania na rzecz walki o prawa człowieka. Z Fundacją Dom Pokoju i Wrocławskim Konwentem, pod patronatem Komisji Europejskiej, przejdziemy przez miejsca związane z naszymi bohaterami.

Spacer wyruszy 20 lipca, o godzinie 16:00 spod Sukiennic. Ideą spaceru jest upamiętnianie oraz ożywianie dziedzictwa duchowego Dolnego Śląska. Na przestrzeni stulecia dążeń do pokoju i walki w obronie praw człowieka w historii Wrocławia zapisali się wielcy myśliciele: Edyta Stein, Benno Jacob, Katharina Staritz, Dietrich Bonhoeffer i kardynał Bolesław Kominek. Spacer prowadzić będzie przez miejsca im poświęcone i zakończy się w Miejskim Arsenale, wspólnym zwiedzaniem wystawy poświęconej Kardynałowi Kominkowi.

Fundacja Dom Pokoju istnieje od 11 lat. Od początku swojej działalności realizuje działania na rzecz Edukacji Pokoju i budowania dialogu międzykulturowego i międzyreligijnego. Od 2008 roku działa Konwent Wrocławski, w którego skład wchodzą przedstawiciele mniejszości religijnych we Wrocławiu: katolickiej, żydowskiej, muzułmańskiej, ewangelickiej i prawosławnej.

Idea spaceru: każde spotkanie z myślicielem zacznie się od przeczytania listu do współczesnych mieszkańców miasta i jego gości, aby następnie przerodzić się w dyskusję o obranie praw człowieka we współczesności i pokojowych dążeń w historii najnowszej.

Na trasie spaceru zaprezentowana zostanie także wystawa 100 lat dla Pokoju w Europie, pokazująca dążenia do pokoju i przestrzegania prac człowieka na przestrzeni stulecia.

Wystawa, wraz z materiałami edukacyjnymi, powstała w ramach projektu realizowanego ze środków Komisji Europejskiej.

W tym samym dniu, o godz. 18.00 w Łokietka 5 – Infopunkcie Nadodrze odbędzie się debata pt. „Pięciu myślicieli wrocławskich w obronie praw człowieka”.

Skomentuj

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.