Dodał: |
Oceń: 0 0

Wrocławskie Centrum Integracji, w imieniu Gminy Wrocław ma przyjemność zaprosić Państwa na konferencję „Dolny Śląsk wobec migracji”, która odbędzie się 28 października 2016 r. we Wrocławiu. Konferencja jest wydarzeniem organizowanym w ramach Krajowej Platformy Współpracy na Rzecz Integracji.

Celem konferencji jest wzrost wiedzy oraz rozwój współpracy i wymiana doświadczeń, w tym dobrych praktyk, pomiędzy podmiotami zaangażowanymi w procesy migracyjne i recepcję cudzoziemców przybywających na Dolny Śląsk. Konferencja stanowi odpowiedź na potrzebę upowszechniania wiedzy i dobrych praktyk z zakresu rozwiązań integracyjnych, które sprawdziły się w regionie. Dzięki temu przedsięwzięciu chcielibyśmy zwrócić uwagę na potrzebę włączania cudzoziemców w nurt działań polityki społecznej prowadzonej przez dolnośląskie gminy.

Konferencja „Dolny Śląsk wobec migracji” stanowi odpowiedź na potrzebę upowszechniania wiedzy i dobrych praktyk z zakresu rozwiązań migracyjnych, które sprawdziły się w regionie. Wobec wzmożonej presji migracyjnej samorządy z Dolnego Śląska borykają się z problemem zaprojektowania i wdrożenia skutecznych działań recepcyjnych, odpowiednio dopasowanych do lokalnych potrzeb. Województwo dolnośląskie jest trzecim w kraju pod względem napływu cudzoziemców, chcących podjąć tu pracę lub naukę. Szczególnie wysoki odsetek migrantów kieruje się do stolicy regionu, jako miasta oferującego najwięcej atrakcyjnych miejsc pracy. 

Gmina Wrocław posiada już kilkuletnie doświadczenie w realizacji różnych przedsięwzięć z zakresu integracji wielokulturowej, m.in. działań szkoleniowo-doradczych, aktywizujących społecznie czy wprowadzających w kulturę i społeczeństwo polskie. Pozostałe samorządy z regionu, choć w mniejszym stopniu, także doświadczają napływu cudzoziemców, szczególnie pochodzących z Ukrainy. Według informacji pochodzących z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego jego pracownicy coraz częściej spotykają się z pytaniami dotyczącymi skutecznego prowadzenia lokalnej polityki migracyjnej płynącymi od władz samorządowych z regionu. Gmina Wrocław, dostrzegając potrzeby mniejszych jednostek samorządowych z terenu województwa w obliczu dużego napływu cudzoziemców na Dolny Śląsk, widzi konieczność prowadzenia działań informacyjno-networkingowych poświęconych procesowi dwustronnej integracji. W związku z tym chcielibyśmy podzielić się dobrymi praktykami, wiedzą i doświadczeniem z innymi gminami powiatu wrocławskiego i województwa dolnośląskiego, w których osiedlają się cudzoziemcy. Planowana konferencja przyczyni się do popularyzowania idei oraz konkretnych działań integracyjnych. Dzięki temu przedsięwzięciu chcielibyśmy zwrócić uwagę na potrzebę włączania cudzoziemców w nurt działań polityki społecznej prowadzonej przez dolnośląskie gminy.

Wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym Marszałka Województwa Dolnośląskiego.

Konferencja „Dolny Śląsk wobec migracji” jest wydarzeniem Krajowej Platformy Współpracy na rzecz Integracji, realizowanym w ramach projektu „Zwiększanie efektywności zarządzania migracjami w Polsce” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Skomentuj

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.