Dodał: |
Oceń: 0 0

Pomoc medyczna dla 15 dzieci, uczniów szkoły podstawowej, ze społeczności Romów rumuńskich

Projekt skierowany jest do 15 dzieci wywodzących się ze społeczności rumuńskich imigrantów, Romów mieszkających w Polsce. W tym roku po raz pierwszy w życiu część dzieci zaczęła chodzić do szkoły. Niestety nie przysługuje im ubezpieczenie zdrowotne, bo nie mają polskiego obywatelstwa. Problemy ze wzrokiem i słuchem oraz wady postawy to tylko niektóre dolegliwości utrudniając naukę i uniemożliwiające dzieciom pełny udziału w procesie kształcenia. Celem projektu jest zapewnienie im dostępu do usług medycznych oraz nadzorowanie wyników podjętego leczenia.

 

O co chodzi? Czy to problem, czy wyzwanie?

Mimo prawa do swobodnego przemieszczania się w obrębie Unii Europejskiej, polskie przepisy nie uznają imigrantów romskich z Rumunii i nie przewidują systemowych rozwiązań obejmujących tę grupę. W związku z tym Romowie rumuńscy w Polsce nie mają dostępu do zatrudnienia, służby zdrowia, mieszkalnictwa i edukacji. Ich podstawowym źródłem utrzymania jest zbieranie złomu oraz żebractwo, którym zajmują się kobiety i dzieci.

We wrześniu tego roku 15 dzieci mieszkających w dwóch prowizorycznych obozowiskach we Wrocławiu rozpoczęło naukę w szkole. Higiena jamy ustnej i inne problemy zdrowotne są teraz najbardziej palącymi problemami, które utrudniają uczenie się i mogą powodować, że dzieci przestaną chodzić do szkoły.

Jak ten projekt ma rozwiązać problem?

Projekt umożliwi leczenie stomatologiczne około 15 dzieci. Pozwoli również na diagnozowanie innych problemów zdrowotnych (np. wad postawy i wzroku), które mają negatywny wpływ na przebieg edukacji. Leczenie dzieci jest również ważne jako czynnik motywujący rodziców, których pozytywne nastawienie do nauki dzieci jest tu bardzo ważne.

Przewidywane rezultaty podjętych działań:

- ogólna poprawa stanu zdrowia 15 dzieci;

- lepsze przyswajanie wiedzy, większe postępy w nauce;

- zmniejszenie różnic między dziećmi polskich i romskich, co pozwoli na bardziej efektywną integrację;

- zmniejszenie liczby dzieci żebrzących na ulicy;

Koszt projektu:   6 950  dolarów

 

Skomentuj

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.