Dodał: |
Aktualizacja: |
Oceń: 0 0

Wernisaż zdjęć bohaterów miejskiego projektu "Wielokulturowi wrocławianie", którego celem jest przybliżenie mieszkańcom Wrocławia sylwetek zarówno cudzoziemców mieszkających we Wrocławiu, jak i osób reprezentujących inną kulturę, osób dwukulturowych urodzonych we Wrocławiu, a także osób narażonych na wykluczenie z powodu rasy, religii, koloru skóry, wieku itd.

"Multicultural Wrocław" Exhibition, shows heroes of a municipal project whose goal is to show profiles of both foreigners living in Wroclaw, as well as those representing a different culture, bi-cultural persons born in Wroclaw, as well as people at risk of exclusion because of race, religion, color, age, etc.

Zdjęcia/ Pictures: Sylwia Paprzycka: www.sylwiapaprzycka.pl

Każdy człowiek jest mikrokulturą, każdy jest reprezentantem jakiejś mniejszości, choć może nie zdawać sobie z tego sprawy. Chcemy pokazać, że funkcjonowanie w obszarze mniejszości nie powinno i nie musi wykluczać z funkcjonowania w większej wspólnocie, jaką są na przykład wrocławianie.

Each person is a microculture, everyone is a representative of some minority, but may not be aware of it. We want to show that being a minority should not exclude from a larger community like Wrocław.

Często nie zdajemy sobie sprawy, że osoby, które mijamy na ulicy, mogą nie być stąd, ale traktują Wrocław jak swój dom, albo wręcz przeciwnie - widzimy kogoś, kto nie wygląda jak osoba "stąd", a okazuje się, że jest zupełnie na odwrót.

Often we do not realize that the people who we pass on the streets may not be from here, but treat Wroclaw as their home, or on the contrary, we see someone who does not look like a person from here, and it turns out that the opposite is true.

Najważniejsze w wielokulturowości jest to, że choć różnimy się między sobą na pierwszy rzut oka, to jednak wszyscy jesteśmy tacy sami.

The most important of multiculturalism is that although we differ from each other at first glance, however, we are all the same.

Organizator/ Organizer: Miasto Wroclaw [Wroclove]
Kontakt/ Contact: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Link na FB

Skomentuj

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.