Dodał: |
Oceń: 0 0

W dniach 13-14 maja 2015 po raz trzeci we Wrocławiu spotkają się lituaniści na III Międzynarodowym Kongresu Lituanistów.
Debata ekspercka planowana na pierwszy dzień Kongresu będzie poświęcona wydarzeniom z 1990 roku czyli odzyskania przez Litwę niepodległości.

Uczestnikami debaty będą: Czesław Okińczyc - sygnatariusz Aktu 11 marca, Maria Przełomiec z TVP - naoczna świadkini tamtych wydarzeń, Eldoradas Butrimas – korespondent w Polsce największego litewskiego dziennika Lietuvos Rytas oraz prof. Krzysztof Buchowski z Uniwersytetu w Białymstoku. Na debacie zostaną wygłoszone referaty kilkudziesięciu prelegentów z Litwy, Ukrainy, Białorusi oraz z jedenastu polskich uniwersytetów.
Prócz wydarzeń naukowych każdego wieczoru zaplanowano bezpłatny program kulturalny, m.in.: promocja tłumaczenia książki o Czesławie Miłoszu przez Mindaugasa Kvietkauskasa, dyrektora Instytutu Literatury Litewskiej; występ wileńskiego zespołu folkowego Gryčia; wystawy fotografii poświęcone transformacji na Litwie oraz życiu Michała Romera.

III Międzynarodowy Kongres Lituanistów został objęty patronatem honorowym:

  • Ambasady Republiki Litewskiej,
  • Tomasza Kosonia - Konsula Honorowego Republiki Litewskiej we Wrocławiu,
  • Tomasza Smolarza - Wojewodę Dolnośląskiego, 
  • JM prof. Marka Bojarskiego - Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego,
  • JM prof. Algirdasa Gaižutisa - Rektora Litewskiego Uniwersytetu Edukologicznego w Wilnie,
  • prof. Jana Miodka - Dyrektora Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego.

Skomentuj

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.