Dodał: |
Oceń: 0 0

Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej oraz Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego we Wrocławiu zapraszają na kolejną debatę z cyklu „Z Widokiem na Europę”. Tym razem spotkamy się, aby porozmawiać o polityce migracyjnej w UE. Debata odbędzie się we wtorek, 9 czerwca, o godz. 16:30, w Domu Europy.

 

Imigracja – zagrożenie czy szansa dla Unii Europejskiej?

Czy imigracja jest w stanie pomóc w walce z niżem demograficznym w Europie?

Czy Unia Europejska wytycza światowe standardy działań humanitarnych wobec uchodźców?

Skala migracji obywateli państw trzecich do Europy znacznie wzrosła przez niestabilną sytuację gospodarczą i społeczną w krajach pochodzenia. Niektóre państwa członkowskie Unii Europejskiej są bezpośrednio narażone na masowy napływ imigrantów – nie można jednak postrzegać tego problemu jedynie na poziomie krajowym. Znalezienie rozwiązania wymaga współpracy wszystkich państw członkowskich. Oczywiście nie jest to zadanie łatwe, ale Unia Europejska wielokrotnie już udowodniła, że jako integralna jedność może zdziałać wiele nie tylko w interesie państw członkowskich, ale i państw trzecich. Celem wydarzenia jest podjęcie tematyki migracji w nawiązaniu do niedawno ogłoszonego przez Komisję Europejską tzw. pakietu migracyjnego.

Imigracja – zagrożenie czy szansa dla Unii Europejskiej? Czy imigracja jest w stanie pomóc w walce z niżem demograficznym w Europie? Czy Unia Europejska wytycza światowe standardy działań humanitarnych wobec uchodźców? Między innymi na te pytania będą starali się odpowiedzieć uczestnicy debaty 9 czerwca 2015 roku.

W spotkaniu udział wezmą:

  • Bartłomiej Balcerzyk, Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Migracji i Spraw Wewnętrznych
  • Anna Rostocka, Międzynarodowa Organizacja do Spraw Migracji (IOM)
  • Anna Józefiak-Materna, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu
  • Piotr Bystrianin, Fundacja Ocalenie

Debatę poprowadzi Katarzyna Kaczorowska, Gazeta Wrocławska

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie przybycia do dn. 7 czerwca na stronie internetowej lub telefonicznie pod numerem 71 324 09 09. Wstęp bezpłatny.

Miejsce: Dom Europy, ul. Widok 10, konieczność potwierdzenia przybycia do 7 czerwca

Spotkania „Z Widokiem na Europę" to wykłady i debaty z udziałem publiczności organizowane w formule otwartego salonu. Nazwa cyklu nawiązuje do wrocławskiego adresu Domu Europy, wspólnej siedziby Przedstawicielstwa Regionalnego Komisji Europejskiej w Polsce i Biura Informacyjnego Parlamentu Europejskiego przy ulicy Widok 10 we Wrocławiu. Podczas debat „Z Widokiem na Europę" mieszkańcy Dolnego Śląska mają możliwość spotkania się ze szczególnie interesującymi osobami, zajmującymi się problemami i zagadnieniami związanymi z szeroko pojętą integracją europejską.

Skomentuj

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.