Dodał: |
Oceń: 0 0

Fundacja Dom Pokoju i Stowarzyszenie Tratwa zapraszają na VII edycje turnieju piłki nożnej „Futbol przeciwko rasizmowi”!

miejsce: boisko Szkoły Podstawowej nr 58, ul. Składowa 2/4, Wrocław
boisko Gimnazjum nr 4, ul. Paulińska 14
czas: niedziela, 11.10.2015, 10:00- 18:00

11 października po raz kolejny przyłączymy się do ogólnoeuropejskiej akcji „Futbol Przeciwko Rasizmowi w Europie". Pokażemy, że w piłkę nożną mogą grać wszyscy, bez względu na wyznanie, pochodzenie czy kolor skóry! Chcemy promować wielokulturowość, a tym samym sprzecić się rasizmowi, ksenofobii oraz wszelkim formom dyskryminacji.

Nadodrzański turniej organizowany jest w ramach akcji „Futbol Przeciwko Rasizmowi”, która w dniach 9-23 października będzie przeprowadzana w całej Europie. Jej celem jest uczenie tolerancji i uznania dla wielości kultur i różnych postaw oraz zapobieganie aktom agresji wśród młodzieży.

„We are football people”

W rozgrywkach udział brało będzie 7 drużyn, złożonych między innymi z mniejszości narodowych, różnych grup etnicznych oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Lista zgłoszonych drużyn:
1. Stowarzyszenie Rita Baum
2. Wrocław.pl
3. Google
4. Normals Nomada
5. Africa United
6. KS Piłkarze
7. CRK- Centrum Reanimacji Kultury
8. Plan W
9. Razem

Na boisku przy ul. Składowej od 9:00 do 18:00 oprócz rozgrywek sportowych zaplanowano szereg atrakcji! Zabawy dla dzieci i młodzieży oraz zajęcia plastyczne m.in. przygotowane przez Kontury Kultury warsztaty z malarstwa wielkoformatowego. Pokażemy także jak z prostych składników dostępnych w kuchni można samodzielnie zrobić domowe, zdrowe słodycze.

Zapraszamy !

*Na turniej piłkarski zapraszamy w ramach FARE Action Weeks 2015 (Football Against Racism in Europe). Sieć FARE koordynuje działania przeciwko rasizmowi na i wokół stadionów piłkarskich w Europie. Każdego roku organizuje tydzień działań podczas którego fani piłki nożnej występują razem przeciwko dyskryminacji.

Skomentuj

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.