Dodał: |
Oceń: 0 0

Koalicja Wrocław Wita Uchodźców – skupiająca wrocławskie organizacje pozarządowe, redakcje niezależnych pism kulturotwórczych,  edukatorów(-ki)  i niezależnych aktywistów (-ki) zajmujących się wielokulturowością, antydyskryminacją i monitorowaniem przestępstw motywowanych uprzedzeniami – zdecydowanie sprzeciwia się narastającym aktom przemocy (wobec obcokrajowców mieszkających we Wrocławiu) oraz działaniom “w warstwie symbolicznej” używającym mowy nienawiści (marsze antyimigranckie, demonstracje, blokada spektaklu teatralnego).

 

Spalenie “kukły Żyda” na środowym marszu antyimigranckim, organizowanym przez Obóz Narodowo-Radykalny, nawiązuje do działania in effigie (obecnej od czasów średniowiecza normie pozwalającej na wykonanie kary śmierci na wizerunku zmarłego skazanego). Symboliczne palenie wizerunków Żydów odbyło się już w 1685 r. w Madrycie (towarzyszące paleniu żywcem ludzi) czy w nazistowskich Niemczech w latach 30 XX wieku. We Wrocławiu ten widok jest tym bardziej przejmujący, ponieważ jako mieszkańcy i mieszkanki miasta pamiętamy, że 9 listopada 1938 r., podczas tzw. Nocy Kryształowej w niemieckim wówczas Breslau, naziści spalili Nową Synagogę i zdemolowali żydowskie sklepy.

Domagamy się od władz miasta podjęcia stanowczych decyzji (w porozumieniu z władzami centralnymi) odnośnie narastających nastrojów nacjonalistycznych i ksenofobicznych. Nalegamy na wprowadzenie rzetelnej i merytorycznej polityki antydyskryminacyjnej – koordynowanej przez Lokalną Grupę Dialogu Społecznego, o której utworzenie apelujemy.

Jak pisał Ryszard Kapuściński w “Imperium”: Światu grożą trzy plagi, trzy zarazy. Pierwsza – to plaga nacjonalizmu. Druga – to plaga rasizmu. Trzecia – to plaga religijnego fundamentalizmu. Te trzy plagi mają tę samą cechę, wspólny mianownik – jest nim agresywna, wszechwładna, totalna irracjonalność. Oczekujemy, że władze Wrocławia wykażą racjonalne podejście, brak konformizmu wobec populistycznych tendencji  oraz odwagę w głoszeniu poglądów promujących otwartość, wielokulturowość oraz empatię wobec uchodźców i mniejszości etnicznych.

Koalicja Wrocław Wita Uchodźców

Link do oświadczenia

Skomentuj

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.