Dodał: |
Oceń: 0 0

Gmina żydowska we Wrocławiu oraz Fundacja Bente Kahan serdecznie zapraszają na ponowne otwarcie odnowionej Małej Synagogi (Mała Synagoga - Szul to sala modlitw znajdująca się przy Synagodze Pod Białym Bocianem) oraz uroczyste zapalenie świec chanukowych. Wydarzenie odbędzie się z udziałem Naczelnego Rabina Polski Michaela Schudricha.

Wydarzenie odbędzie się w czwartek, 10 grudnia 2015 roku, godzina 17:00, Synagoga Pod Białym Bocianem, ul. Włodkowica 5a. 

Remont Małej Synagogi (szulu) współfinansowany ze środków:

Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich w Polsce
Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich oddział Wrocław
Fundacja Bente Kahan
Miasto Wrocław (www.wroclaw.pl)
Fundacja Centrum Taubego Odnowy Życia Żydowskiego.

Zdjęcia przedstawiają salę modlitewną przed remontem, w trakcie oraz na finiszu prac. Zachęcamy, by na własne oczy zobaczyć niesamowite efekty zakończonych prac.

Skomentuj

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.