Dodał: |
Oceń: 1 0

Zapraszamy na wyjątkowe spotkanie z Polakami, którzy współtworzą struktury demokratyczne w Birmie - najmłodszej demokracji świata.

Tematem przewodnim spotkania jest rola polskiej pomocy rozwojowej w procesie demokratyzacji i transformacji ustrojowej Birmy w kontekście pierwszych od 25 lat częściowo wolnych wyborów powszechnych, które odbyły się w tym kraju 8 listopada 2015 r. Spotkanie jest skierowane do przedstawicieli organizacji pozarządowych, dziennikarzy, studentów, podróżników i innych zainteresowanych tematyką rozwojową oraz procesem budowania ustroju demokratycznego.

Otwarcie spotkania: Natalia Szczucka, Dyrektor Przedstawicielstwa regionalnego Komisji Europejskiej z siedzibą we Wrocławiu.

PRELEGENCI:
• ALEKSANDRA MINKIEWICZ (Fundacja "Kultury Świata" i BARTOSZ KOZAKIEWICZ (Program "Solidarni z Birmą") będą mówić o wsparciu społeczeństwa obywatelskiego poprzez działania skierowane do niezależnych dziennikarzy w różnych regionach Birmy (media społecznościowe, prasa, radio, TV) oraz wsparciu dla młodych filmowców w zakresie realizacji filmów poruszających tematykę praw człowieka.
• MARTYNA GACEK-ŚWIECIK i ALEKSANDRA KŁOSIŃSKA z Fundacji Inna Przestrzeń opowiedzą o edukacji obywatelskiej i zwiększeniu uczestnictwa społeczności etnicznej regionu Szan oraz wykluczonych Rohindżów i innych muzułmanów w procesie obecnej transformacji ustrojowej Birmy.
• MICHAŁ ŚWIECIK będzie mówić o tworzeniu sieci komunikacyjnych w Birmie, a także o roli technologii komunikacyjnej w procesie demokratyzacji. Świecik jest specjalistą telekomunikacji, który budował sieć komórkową w Birmie.

DODATKOWE INFORMACJE:
• Spotkaniu towarzyszyć będzie wystawa zdjęć i pokaz filmów powstałych przy realizacji projektów rozwojowych w Birmie.
• Moderacja: Filip Marczyński, Radio Wrocław
• Wydarzenie w ramach zamknięcia Europejskiego Roku Rozwoju.

Wydarzenie jest współfinansowane w ramach programu polskiej pomocy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. Program "Wsparcie Demokracji".

Spotkanie jest organizowane przez Przedstawicielstwo regionalne Komisji Europejskiej w Polsce z siedzibą we Wrocławiu we współpracy z Inicjatywą "Razem dla Birmy" (Fundacja "Kultury Świata", Projekt Birma i Program "Solidarni z Birmą).

Miejsce: Dom Europy, ul. Widok 10, Wrocław

Kiedy: 10 grudnia, godz. 16.30

Wstęp: wolny, należy potwierdzić przybycie do dnia 9 grudnia na stronie: http://ec.europa.eu/polska/forms/rejestracja_wro.htm lub telefonicznie 71 324 09 09.

 

Skomentuj

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.