Dodał: |
Oceń: 1 0

Zapraszamy na wyjątkowe spotkanie z Polakami, którzy współtworzą struktury demokratyczne w Birmie - najmłodszej demokracji świata.

Tematem przewodnim spotkania jest rola polskiej pomocy rozwojowej w procesie demokratyzacji i transformacji ustrojowej Birmy w kontekście pierwszych od 25 lat częściowo wolnych wyborów powszechnych, które odbyły się w tym kraju 8 listopada 2015 r. Spotkanie jest skierowane do przedstawicieli organizacji pozarządowych, dziennikarzy, studentów, podróżników i innych zainteresowanych tematyką rozwojową oraz procesem budowania ustroju demokratycznego.

Otwarcie spotkania: Natalia Szczucka, Dyrektor Przedstawicielstwa regionalnego Komisji Europejskiej z siedzibą we Wrocławiu.

PRELEGENCI:
• ALEKSANDRA MINKIEWICZ (Fundacja "Kultury Świata" i BARTOSZ KOZAKIEWICZ (Program "Solidarni z Birmą") będą mówić o wsparciu społeczeństwa obywatelskiego poprzez działania skierowane do niezależnych dziennikarzy w różnych regionach Birmy (media społecznościowe, prasa, radio, TV) oraz wsparciu dla młodych filmowców w zakresie realizacji filmów poruszających tematykę praw człowieka.
• MARTYNA GACEK-ŚWIECIK i ALEKSANDRA KŁOSIŃSKA z Fundacji Inna Przestrzeń opowiedzą o edukacji obywatelskiej i zwiększeniu uczestnictwa społeczności etnicznej regionu Szan oraz wykluczonych Rohindżów i innych muzułmanów w procesie obecnej transformacji ustrojowej Birmy.
• MICHAŁ ŚWIECIK będzie mówić o tworzeniu sieci komunikacyjnych w Birmie, a także o roli technologii komunikacyjnej w procesie demokratyzacji. Świecik jest specjalistą telekomunikacji, który budował sieć komórkową w Birmie.

DODATKOWE INFORMACJE:
• Spotkaniu towarzyszyć będzie wystawa zdjęć i pokaz filmów powstałych przy realizacji projektów rozwojowych w Birmie.
• Moderacja: Filip Marczyński, Radio Wrocław
• Wydarzenie w ramach zamknięcia Europejskiego Roku Rozwoju.

Wydarzenie jest współfinansowane w ramach programu polskiej pomocy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. Program "Wsparcie Demokracji".

Spotkanie jest organizowane przez Przedstawicielstwo regionalne Komisji Europejskiej w Polsce z siedzibą we Wrocławiu we współpracy z Inicjatywą "Razem dla Birmy" (Fundacja "Kultury Świata", Projekt Birma i Program "Solidarni z Birmą).

Miejsce: Dom Europy, ul. Widok 10, Wrocław

Kiedy: 10 grudnia, godz. 16.30

Wstęp: wolny, należy potwierdzić przybycie do dnia 9 grudnia na stronie: http://ec.europa.eu/polska/forms/rejestracja_wro.htm lub telefonicznie 71 324 09 09.