Dodał: |
Aktualizacja: |
Oceń: 0 0

Muzułmański Związek Religijny w Rzeczypospolitej Polskiej -
Najwyższe Kolegium Muzułmańskie
Przedstawicielstwo MZRwRP we Wrocławiu
Klub Muzyki i Literatury we Wrocławiu

zapraszają serdecznie na spotkanie pt.
Tatarscy lekarze zwierząt i inne opowieści

którego gościem będzie
dr n. wet. Włodzimierz Gibasiewicz
pisarz i publicysta

Rozmowę z Gościem poprowadzi Musa Czachorowski
14 lutego 2015 roku, godz. 17.00
w Klubie Muzyki i Literatury
Pl. Tadeusza Kościuszki 10, Wrocław

Włodzimierz Andrzej Gibasiewicz – doktor nauk weterynaryjnych, publicysta i badacz dziejów medycyny weterynaryjnej. W roku 1977 ukończył Wydział Weterynaryjny Akademii Rolniczej we Wrocławiu, sześć lat później obronił pracę doktorską. 

Jest autorem ponad 140 artykułów naukowych i popularnonaukowych publikowanych m.in. w „Medycynie Weterynaryjnej”, „Życiu Weterynaryjnym”, „Magazynie Weterynaryjnym”, „Hodowcy Drobnego Inwentarza” „Nowościach Weterynarii”, „Weterynarii w Terenie” oraz podręcznika dla lekarzy weterynarii: „Choroby królików” (PWN, 1989), wieloletnim redaktorem naczelnym „Biuletynu Informacyjnego Wielkopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej”.
Napisał książki: „Psy znanych i lubianych” (1992), „Sylwetki wielkopolskiej weterynarii” (2003), „Spotkania po latach” (2007), „Cztery psy i ja” (2009), „Niepowtarzalni. Lekarze weterynarii ofiary II wojny światowej” (2009), „NN – Nieznani niepowtarzalni. Zadziwiające losy lekarzy zwierząt” (2010), „Lekarze weterynarii. Ofiary II wojny światowej” (2011), „Życie godne pomnika” (2011), „Odnalezione głosy. Zadziwiające losy lekarzy zwierząt” (2013) oraz „Utrwalone skrawki życia” (2014).
Prowadzi prywatny gabinet weterynaryjny dla małych i dużych zwierząt w Dusznikach (Wielkopolska) oraz pracuje jako urzędowy lekarz weterynarii.

Skomentuj

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.