Dodał: |
Logo kampanii, na którym znajdują się piktogramy i adres strony www kampanii.

Logo kampani Włącz się w Polskę / źródło: właczsiewpolske.pl

Wystartowała strona Kampanii WŁĄCZ SIĘ W POLSKĘ, której celem jest aktywny udział imigrantów w życiu społecznym Polski.

 

 

 Jak piszą organizatorzy Kampanii:

 

Do Polski przyjeżdża coraz więcej imigrantów. Ich praca staje się niezbędną częścią naszej gospodarki, a ich aktywność - niezbędną częścią życia społecznego. Należy podejmować działania na rzecz zwiększenia ich partycypacji - w ten sposób nie tylko cudzoziemcy będą się lepiej czuli w Polsce, ale nasz kraj zyska jeszcze pełniej na ich obecności.

Obecnie często cudzoziemcy przyjeżdżający do Polski pozostają bierni - nie podejmują własnych inicjatyw i nie włączają się aktywnie w działania władz samorządowych czy organizacji pozarządowych. Wierzymy, że sytuacja taka jest niekorzystna zarówno dla samych imigrantów jak i dla całego społeczeństwa.

Imigranci nie mogą być jedynie przedmiotem działań innych grup - powinni stać się podmiotem, którego głos jest słyszany i uwzględniany.

 Dlaczego warto, aby cudzoziemcy byli bardziej aktywni w polskim społeczeństwie a społeczeństwo bardziej otwarte na cudzoziemców?

  • nasze społeczeństwo powinno wykorzystywać w pełni możliwości wszystkich swoich członków - w tym także potencjał cudzoziemców przyjeżdżających do Polski. Szkoda byłoby zmarnować szansę na skorzystanie z ich talentów i kreatywności.
  • w przyszłości migracja do Polski będzie się zwiększać i dobrze już teraz przygotować się na wyzwania z tym związane.
  • tak jak oczekujemy sprawiedliwego traktowania polskich emigrantów (np. w Wielkiej Brytanii), tak powinniśmy traktować cudzoziemców, którzy z różnych powodów trafili do Polski.
  • tylko wielokulturowe miasta odnoszą światowy sukces (Nowy Jork, Londyn czy Berlin). Imigranci są na pewno nie jedynym, ale ważnym czynnikiem rozwoju nowoczesnych miast. Polskie miasta nie powinny być gorsze.
  • polskie społeczeństwo się starzeje a przyrost naturalny jest bardzo niski - migracja jest szansą na wyjście z kryzysu demograficznego. Jeśli chcemy, aby do naszego kraju przeprowadzali się kreatywni, aktywni cudzoziemcy, musimy stworzyć im w Polsce szansę na rozwój i realizację ich pomysłów.

Więcej informacji: www.wlaczsiewpolske.pl/o-kampanii i www.facebook.com/WlaczSiewPolske.

Skomentuj

Film Zobacz-Zrozum-Zareaguj (3Z)
ROMOWIE rumuńscy
Filmik z IV Forum ds. Lokalnych Polityk Migracyjnych we Wrocławiu

Aktualności
Archiwum

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.