Dodał: |
Aktualizacja: |

9 września kilkadziesiąt osób - przedstawicieli organizacji pozarządowych i grup nieformalnych (m.in. Stowarzyszenia Nomada, Infopunktu Łokietka, Inicjatywy 8 Marca, Rity Baum, Infomigrator Wrocław), przedstawicieli centrów kultury, dziennikarzy oraz osób prywatnych - zawiązało we Wrocławiu Koalicję pn. Wrocław Wita Uchodźców.

Jej celem jest przygotowanie się koalicji do udzielenia konkretnej pomocy (materialnej, psychologicznej) uchodźcom przybyłym do Wrocławia. Chcemy stworzyć bazę miejsc noclegowych, z konieczną infrastrukturą (sanitariaty, kuchnia, ogrzewanie) oraz bazę potencjalnych pracodawców gotowych zatrudnić obcokrajowców. Jesteśmy w kontakcie z innymi miastami ponieważ uważamy, że takie działania należy koordynować nie tylko na poziomie lokalnym ale również ogólnopolskim. Pracujemy w podgrupach, nastawionych na konkretne działania (research, promocja, community working).

Koalicja jest organizatorem sobotniej (12 wrzesnia, godz. 18) pikiety 'Uchodźcy Mile Widziani' na wrocławskim Rynku.

Manifest Koalicji:

Ludzką powinnością jest niesienie pomocy potrzebującym. Obowiązek ten wynika z solidarności – fundamentu godnego życia nas wszystkich, niezależnie od kultur, z jakich się wywodzimy, przekonań religijnych czy światopoglądu. Naszym elementarnym doświadczeniem jest przynależność do wspólnoty ludzi.

Europa stała się celem tułaczki tysięcy osób, które uciekają z krajów pogrążonych w głębokim kryzysie, dotkniętych wojną i skutkami zmian klimatu. Należy im pomóc. Powołując koalicję “Wrocław Wita Uchodźców” odwołujemy się do uniwersalnych wartości oraz historycznych doświadczeń, które akcentują godność i wartość każdego człowieka. Uważamy, że w obliczu dramatycznych wydarzeń nie wolno nam stać z boku. Z tego samego powodu sprzeciwiamy się wszelkim aktom, gestom i mowie nienawiści.

Świadomi, jak wiele zależy od systemowej pomocy różnych instytucji i władz na każdym szczeblu, zwracamy się do wszystkich z apelem o udział w akcji niesienia pomocy wygnańcom, uciekinierom i tułaczom. Niech odzew z naszej strony będzie jak najliczniejszy. Ten ciężki czas dla uchodźców dla nas jest czasem próby. Obyśmy zdali ten test jako ludzie i obywatele, wyszli z niego wzmocnieni i dumni. Oby solidarność nie stała się słowem bez znaczenia.

Wrocław Wita Uchodźców.

Strona www: http://wroclaw-wita-uchodzcow.pl/

FB: https://www.facebook.com/wroclawwitauchodzcow

Skomentuj

Film Zobacz-Zrozum-Zareaguj (3Z)
ROMOWIE rumuńscy
Filmik z IV Forum ds. Lokalnych Polityk Migracyjnych we Wrocławiu

Aktualności
Archiwum

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.