Dodał: |
Aktualizacja: |

9 września kilkadziesiąt osób - przedstawicieli organizacji pozarządowych i grup nieformalnych (m.in. Stowarzyszenia Nomada, Infopunktu Łokietka, Inicjatywy 8 Marca, Rity Baum, Infomigrator Wrocław), przedstawicieli centrów kultury, dziennikarzy oraz osób prywatnych - zawiązało we Wrocławiu Koalicję pn. Wrocław Wita Uchodźców.

Jej celem jest przygotowanie się koalicji do udzielenia konkretnej pomocy (materialnej, psychologicznej) uchodźcom przybyłym do Wrocławia. Chcemy stworzyć bazę miejsc noclegowych, z konieczną infrastrukturą (sanitariaty, kuchnia, ogrzewanie) oraz bazę potencjalnych pracodawców gotowych zatrudnić obcokrajowców. Jesteśmy w kontakcie z innymi miastami ponieważ uważamy, że takie działania należy koordynować nie tylko na poziomie lokalnym ale również ogólnopolskim. Pracujemy w podgrupach, nastawionych na konkretne działania (research, promocja, community working).

Koalicja jest organizatorem sobotniej (12 wrzesnia, godz. 18) pikiety 'Uchodźcy Mile Widziani' na wrocławskim Rynku.

Manifest Koalicji:

Ludzką powinnością jest niesienie pomocy potrzebującym. Obowiązek ten wynika z solidarności – fundamentu godnego życia nas wszystkich, niezależnie od kultur, z jakich się wywodzimy, przekonań religijnych czy światopoglądu. Naszym elementarnym doświadczeniem jest przynależność do wspólnoty ludzi.

Europa stała się celem tułaczki tysięcy osób, które uciekają z krajów pogrążonych w głębokim kryzysie, dotkniętych wojną i skutkami zmian klimatu. Należy im pomóc. Powołując koalicję “Wrocław Wita Uchodźców” odwołujemy się do uniwersalnych wartości oraz historycznych doświadczeń, które akcentują godność i wartość każdego człowieka. Uważamy, że w obliczu dramatycznych wydarzeń nie wolno nam stać z boku. Z tego samego powodu sprzeciwiamy się wszelkim aktom, gestom i mowie nienawiści.

Świadomi, jak wiele zależy od systemowej pomocy różnych instytucji i władz na każdym szczeblu, zwracamy się do wszystkich z apelem o udział w akcji niesienia pomocy wygnańcom, uciekinierom i tułaczom. Niech odzew z naszej strony będzie jak najliczniejszy. Ten ciężki czas dla uchodźców dla nas jest czasem próby. Obyśmy zdali ten test jako ludzie i obywatele, wyszli z niego wzmocnieni i dumni. Oby solidarność nie stała się słowem bez znaczenia.

Wrocław Wita Uchodźców.

Strona www: http://wroclaw-wita-uchodzcow.pl/

FB: https://www.facebook.com/wroclawwitauchodzcow