Dodał: |

/ źródło: Polskie Forum Migracyjne

Polskie Forum Migracyjne w ramach projektu "Cały świat w naszej klasie" zorganizowało kampanię "Usiądźmy razem w ławce!"

 

Na Mazowszu osiedla się połowa cudzoziemców, którzy przyjeżdżają do Polski. Dlatego szkoły w Warszawie i okolicach są najbardziej zróżnicowane kulturowo – uczą się tu dzieci z Ukrainy, Wietnamu, Chin, Czeczenii, Syrii i wielu innych państw.

Obecna sytuacja na świecie, napływ migrantów z regionów konfliktu, terroryzm i rozpowszechniające się nastroje ksenofobiczne budzą nieufność i niechęć także między dziećmi różnych kultur w polskiej szkole. Zdarza się, że cudzoziemskie dzieci są dziś obrażane i zastraszane.

Tymczasem szkoła jest miejscem dla wszystkich dzieci. Dlatego Fundacja Polskie Forum Migracyjne od pięciu lat prowadzi skierowany do dzieci projekt „Cały świat w naszej klasie”, ucząc dzieci tolerancji i otwartości, szacunku dla drugiego człowieka bez względu na kolor skóry czy wyznanie.

PFM dotarło z warsztatami integracyjnymi do 30 szkół. 2000 uczniów polskich i cudzoziemskich wzięło udział w ich projekcie. Klip jest podsumowaniem piątej edycji tego przedsięwzięcia.

 

Żródło: Polskie Forum Migracyjne

 

Skomentuj

Film Zobacz-Zrozum-Zareaguj (3Z)
ROMOWIE rumuńscy
Filmik z IV Forum ds. Lokalnych Polityk Migracyjnych we Wrocławiu

Aktualności
Archiwum

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.