Archiwum aktualności

Dodał: |

Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej oraz Biuro Informacyjne Parlamentu

...
Dodał: |

8. FESTIWAL KALEJDOSKOP KULTUR / BOIKO-LEMKO EDITION

Święto Wrocławia, 12-13 CZERWCA 2015

Wstęp na

...
Dodał: |

W dniach 13-14 maja 2015 po raz trzeci we Wrocławiu spotkają się lituaniści na III Międzynarodowym Kongresu

...
Dodał: |

Zapraszamy do wypełnienia ankiety ewaluacyjnej platformy Info Migrator. Pomoże to nam skuteczniej was

...
Dodał: |

Kalejdoskop Kultur i Zjednoczenie Łemków oraz Muzeum Miejskie Wrocławia zapraszają na wernisaż

...
Dodał: |
Aktualizacja: |

Zapraszamy na IV Forum ds. Lokalnych Polityk Migracyjnych, które odbędzie się we Wrocławiu w dniach

...
Dodał: |

Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej w Polsce wraz z Instytutem Spraw Publicznych i

...
Dodał: |

XX Marcowe Dni Bułgarii we Wrocławiu 2015z okazji Święta Narodowego - 3 Marca, 137 Rocznicy

...
Dodał: |

4 marca (środa), Synagoga pod Białym Bocianem, godz. 18.15, wstęp wolny

Dodał: |

W imieniu organizatorów zapraszamy na spotkanie tłumaczone z języka rosyjskiego na polski z

...
Dodał: |
Aktualizacja: |
Dodał: |
Aktualizacja: |
Dodał: |

Fundacja Sztuki Patriot oraz Galeria Sztuki Nikitina Magicshop (Odessa, Ukraina) zapraszają na

...
Dodał: |
Aktualizacja: |
Dodał: |
Aktualizacja: |

Wernisaż zdjęć bohaterów miejskiego projektu "Wielokulturowi wrocławianie", którego celem jest

...
Dodał: |

Pomoc medyczna dla 15 dzieci, uczniów szkoły podstawowej, ze społeczności Romów rumuńskich

Projekt

...

Skomentuj

Film Zobacz-Zrozum-Zareaguj (3Z)
ROMOWIE rumuńscy
Filmik z IV Forum ds. Lokalnych Polityk Migracyjnych we Wrocławiu

Aktualności
Archiwum

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.