Posted: |
Updated: |
Rate: 0 0

Wroclaw website - Wroclaw.Info-migrator.pl

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Contact in English:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Expert Zone – Ekspert.Info-migrator.pl

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Info-migrator.pl national editorial board:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Project coordinator:


The Other Space Foundation
przestrzen.art.pl

23/25 Nowy Świat St, Apt. 32
00-029 Warsaw

(entrance from the yard, "Italia" passage, 4th floor)

Map 

Contact:

+48 (0) 22 299 04 29
+48 539 091 100

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Comment

I was just checking out your site, and was very impressed. You guys really do some great work. Have you considered adding animated videos or 3D videos to your portofolio? My team, located in Israel, helps businesses like yours by creating 60-90 second videos to explain their business at affordable rates with quality that cannot be beaten.. Want to hear more? You can check out our work at explainmybusiness.com. We are eager to hear back from you! Greetings from Jerusalem, Justin Frank
Looking help for documentation to get polish citizenship in Wroclaw. I am in poland for five years.

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.