WROCŁAW UNCUT
INFOLINK for Foreigners
Archiwum aktualności

Posted: |

We would like to cordially invite you for the participation in the III edition of the

...
Posted: |

The exhibition of Nikifor and Edward Dwurnik works and artists participating in Łemkowskie

...
Posted: |
Updated: |

We invite to IV Forum on Local Migration Policies that will take place in Wrocław May 14-17, 2015.

Posted: |
Updated: |

Organizers about the conference:

"The objective of the event is to reach a wide audience with a message

...
Posted: |
Updated: |

Celebration of National Holiday of 3rd March, 137th Anniversary of Bulgarian Independence.

 

Posted: |
Updated: |

March 4 (Wedensday), The White Stork Synagogue, 18.15, entrance is free

Posted: |
Updated: |

On behalf of the organizers of the event we invite to a meeting meeting with Ekaterina Lemondżawa –

...
Posted: |
Updated: |
Posted: |
Updated: |
Posted: |
Updated: |

Patriot Art Foundation together with Nikitina Magicshop Art Gallery (Odessa, Ukraine) invite to

...
Posted: |
Updated: |

“Wykluczenie systemowe a integracja. Sytuacja Romów rumuńskich mieszkających we Wrocławiu” is the title of the

...
Posted: |
Updated: |
Posted: |
Updated: |

"Multicultural Wrocław" Exhibition, shows heroes of a municipal project whose goal is to show

...
Posted: |
Updated: |

Aim: medical support for 15 children, primary school pupils, Romania’s Romani

The project aims 15

...

Comment

Video from the IV Forum on Local Migration Policies in Wrocław
Film Zobacz-Zrozum-Zareaguj (3Z)
ROMANIAN Roma

News
Archive

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.