Posted: |
Updated: |
Rate: 0 0

SUKURS is your point of contact if you have encountered any type of physical or verbal violence due to your national or ethnical origin, color of skin, creed or its lack, or if you have witnessed such act.

Tel. 71 307 03 35

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

SUKURS Website

NOMADA Website

Working hours:
Mondays: 16:00 – 20:00
Wednesdays:  11:00 – 16:00
Thursdays: 17:00 – 20:00

Help provided:
- support
- basic legal counseling (information concerning your rights in Poland, and ways of demanding them; how and where to make a notification of a crime)
- legal aid during the court case (if necessary)
- basic psychological help

Our help is:
- free
- independent
- confidential (in Polish and English, and if necessary, in your mother tongue – prearranged meeting)

 

Nomada Association

4/8 Paulińska Stwoj. dolnośląskie
Monday 16:00 - 20:00
Wedensday 11:00 - 16:00
Thursday 17:00 - 20:00
Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel. 71 307 03 35
Read more >Show details >

 

Comment

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.