Posted: |
Updated: |
Rate: 2 0

Lower Silesian Voivodeship Office

Department of Foreigners

1 Powstańców Warszawy Square

50-951 Wrocław

(ground floor)

Department of Foreigners Hotline: 71 340 60 58

Informacje dla cudzoziemców / Information for the foreigner / Разъяснение для иностранцев / Instruction pour les ressortissants / Роз'яснення для іноземця

Telephones:

Job permissions: 71 340 69 23, 71 340 69 37 

Residence card collection: 71 340 60 98, 71 340 63 99

Invitation collection: 71 340 69 53

Legalization of a stay: 71 340 66 55, 71 340 67 02

Department’s Head Officer: 71 340 65 87

 

Office hours:

Monday, Tuesday, Thursday, Friday: 8:00 – 16:00

Wednesday: 8:00 – 18:00

 

After arrival please collect a ticket to the Department of Polish Citizen from automatic ticket machine located next to the room no. 0139.

 

 

Team for Homeless and Refugees

Under the Municipal Social Aid Centre 3 Zachodnia St

tel. 071 78 23 584

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Help for foreigners >>

 

Social Information Centre Wrocław

49 Strzegomska St

53-611 Wrocław

Tel. (71) 782 35 11

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

kontynenty.cis.wroclaw.pl >>

 

 

Team for Homeless and Refugees

Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel. 71 78 23 584
Read more >Show details >

Facility managed by the Municipal Social Aid Centre

Social Information Centre Wroclaw

49 Strzegomska St, Apt. 22
(1st floor)woj. dolnośląskie
http://www.kontynenty.cis.wroclaw.pl/index.php?lang=en
Office hours:
8.00 - 16.00
Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel. 71 782 35 21
Fax 71 782 35 12

Lower Silesian Governor's Office

Department of Citizen Affairs and Migration
Pl. Powstańców Warszawy 1
50-153 Wrocław

Secretary Office: Apt.0151
tel.71 / 340 66 55
tel.71 / 340 67 02
faks 71 / 340 66 85
e-mail: soc@duw.plwoj. dolnośląskie
Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel. 71 / 340 66 55
Tel. 71 / 340 67 02
Fax 71 / 340 66 85
Read more >Show details >

Office Hours:
Monday, Tuesday, Thursday, Friday:
8.00-16.00
Wednesday:
8.00-18.00

Comment

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.