Posted: |
Updated: |
Rate: 0 0

School of Polish Language and Culture for Foreigners University of Wrocław

sjpik.uni.wroc.pl
Address:
15 Nakiera Square
50-140 Wrocław
Tel.: 71 3752570
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

IN POLISH Language Academy

inpolish.edu.pl
Address:
84/9 Grunwaldzka St
50-357 Wrocław
Tel.: +48 609 690 086
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

AB Polonia Language Centre

abpolonia.pl
Address:
38B/6 Przyjaźni St
53-030 Wrocław
Tel.: +48 666 850 510
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Polish World

polish-world.pl
Address:
5/12 4 Podkowy St
52-200 Wrocław-Wysoka
Tel.: 71 725 91 06 / 662 22 57 57
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Profi Lingua

profi-lingua.pl
Address:
43/45 Kuźnicza St
50-138 Wrocław
Tel.: 071 344 47 73/74
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


PolishStreet

polishstreet.com
Address:
15 Kazimierza Wielkiego St
50-077 Wrocław
Tel.: +48 508 198 000
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Note:
a)    School offers courses in English concerning history of Wroclaw, Polish culture and art – pottery, glass, painting and drawing, artistic fabric classes: http://www.polishstreet.com/en/otwarte/wroclaw
b)    One to one Skype course: http://www.polishstreet.com/en/otwarte/skype

Link Szkoła Języka Polskiego

link.szkola.pl
Address:
13/2 Solny Square
50-062 Wrocław
Tel.: 604 649 554

Comment

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.