Posted: |
Updated: |
Rate: 0 0

List of textbooks for Polish language learning as a foreign language

Basic level

B. Bartnicka (i inni), Uczymy się polskiego. Podręcznik języka polskiego dla cudzoziemców. Część 1. Warszawa, Państwowe Wydawnictwo "Wiedza Powszechna", 1994

J. Ciechorska, Ludzie, czas, miejsca. Język polski na co dzień. Gdańsk, Pro Schola, 2001

A. Dąbrowska, R. Łobodzińska, Polski dla cudzoziemców. Wrocław, Tow. Przyjaciół Polonistyki Wrocławskiej, 1995, 1998 (wyd. 2 popr. i uzup.)

A. Janowska, M. Pastuchowa, Dzień dobry. Podręcznik do nauki języka polskiego dla początkujących. Katowice, "Śląsk" Sp.z o.o., 1999

J. Kucharczyk, Zaczynam mówić po polsku. Łódź, Agencja WINO, 1992

S. Mędak, Chcę mówić po polsku. Polish for the Beginners. Warszawa, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1997

W. Miodunka, Cześć, jak się masz? A Polish Language Textbook for Beginners. Kraków, Universitas, 1998 (wyd. popr. i rozsz.), 2001 (wyd.4 z płytą CD)

Podręcznik komunikacyjny dla osób rozpoczynających naukę języka polskiego. Połączenie trzech typów programów: gramatycznego, komunikacyjnego i kulturowego sprawia, że uczący się jednocześnie poznaje struktury gramatyczne i nowe słowa, dowiaduje się, jak ich używać w sytuacjach dnia codziennego oraz zapoznaje się z elementami kultury polskiej.


W. Miodunka, Uczmy się polskiego. Let's Learn Polish. Część 1. Warszawa, Polska Fundacja Upowszechniania Nauki, 1996 (kurs video)

B. Rudzka, Z. Goczołowa, Wśród Polaków. Podręcznik języka polskiego dla cudzoziemców. Część 1. Lublin, Katolicki Uniwersytet Lubelski, 1992 (wyd.3)

Intermediate level


E. Bajor, E. Madej, Wśród ludzi i ich spraw. Kurs języka polskiego jako obcego dla humanistów (poziom średnio zaawansowany). Warszawa-Łódź, Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999
 
B. Bartnicka, G. Dąbkowski, W. Jekiel, Uczymy się polskiego. Podręcznik języka polskiego dla cudzoziemców. Część 2 Kielce, Agencja Komputerowa Grzegorz Dąbrowski, 1994

M. Gołkowski (i inni), "Gdybym znał dobrze język polski...". Warszawa, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, 1991

J. Kucharczyk, Już mówię po polsku. Łódź, Agencja WING, 1994 (basic and intermediate)

E. Lipińska , E. G. Dęmbska,Kiedyś wrócisz tu... A Polish Language Textbook for Intermediate. Kraków, Universitas, 1997 (upper-intermediate)

W. Martyniuk,"Mów do mnie jeszcze". Podręcznik języka polskiego dla średniozaawansowanych. Kraków, Uniwersytet Jagielloński, 1991 (wyd. 3) (lower-intermediate)

W. Miodunka, Uczmy się polskiego. Let's Learn Polish. Część 2. Warszawa, Polska Fundacja Upowszechniania Nauki, 1996 (video course)

B. Rudzka, Z. Goczołowa, Wśród Polaków. Podręcznik języka polskiego dla cudzoziemców. Część 2. Lublin, KUL, 1988 (upper and intermediate groups)

D. Gałyga, Ach, ten język polski. ćwiczenia komunikacyjne dla początkujących (English commentary)

M. Szelc-Mays, Coś wam powiem. Ćwiczenia komunikacyjne dla grup średnich (English commentary)

 

Advanced level


B. Ligara, Rendez-vous z kulturą polską. Podręcznik języka polskiego dla humanistów. Część  2. Kraków, UJ, 1990

W. Śliwiński, To właśnie Polska. Podręcznik języka polskiego dla humanistów. Kurs dla zaawansowanych. Część 1. Kraków, UJ, 1991 (wyd. 2)

 

Grammar

Formy i normy, czyli poprawna polszczyzna w praktyce. Praca zbiorowa pod redakcją naukową Katarzyny Mosiołek-Klosińskiej. Warszawa, Wyd.FELBERG SJA, 2001

P. Garncarek, Czas na czasownik. Materiały do nauczania języka polskiego jako obcego. Polish Yerbs-Forms and Usage. Kraków, Universilas, 2001

S. Hrabcowa, Ćwiczenia gramatyczne z języka polskiego. Łódź, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, 1999 (wyd. 9)

T. Iglikowska, Ćwiczenia gramatyczno - leksykalne na lektoraty języka polskiego dla cudzoziemców. Warszawa, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, 1995

M. Kita, Wybieram gramatykę ! Gramatyka języka polskiego w praktyce ( dla cudzoziemców zaawansowanych). T. 1- Katowice, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, 1998

B. Klebanowska, Synonimia składniowa. Ćwiczenia dla cudzoziemców. Warszawa, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, 1995 (wyd. 2)

K. Kozak, J. Pyzik, Ćwiczenia z gramatyki funkcjonalnej języka polskiego dla cudzoziemców. Cześć 1. Czasownik. Kraków, UJ, 1994 (wyd. 5)

J. Lechowicz, J. Podsiadły, Ten, ta, to. Ćwiczenia nie tylko gramatyczne dla cudzoziemców. Łódź, Wyd. WING, 2001

M. Pasieka, Język polski dla cudzoziemców. Ćwiczenia dla początkujących. Wrocław, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2001

J. Pyzik, Ćwiczenia z gramatyki funkcjonalnej języka polskiego dla cudzoziemców. Część Imiona. Kraków, UJ, 1993 (wyd. 4)

J. Pyzik, Przygoda z gramatyką. Fleksja i slowotwórstwo imion. Kraków, Universitas, 2000

M. Szelc-Mays, E. Rybicka, Słowa i słówka. Podręcznik do nauczania słownictwa i gramatyki dla początkujących. Kraków, Wyd. EXE, Grupa Filip Nilborn, 1997

 

Vocabulary

M. Chłopicka, P. Fornelski, Brak mi słów. Podręcznik do nauczania obcokrajowców słownictwa języka polskiego, pod red. W. Miodunki. Część L Słownictwo tematyczne. Kraków, UJ, 1991 (Wyd. 3)

P. Lewiński, Oto polska mowa. Wrocław, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2001

E. Rybicka, Nie taki diabeł straszny. Podręcznik frazeologii polskiej dla obcokrajowców. Kraków, UJ, 1994 (Wyd. 2)

A. Seretny, A co to takiego? Obrazkowy słownik języka polskiego. Kraków, UJ, 1993

M. Skarżyński, Mały słownik słowotwórczy języka polskiego dla cudzoziemców. Kraków, UJ, 1989

M. Szelc-Mays, E. Rybicka, Słowa i słówka. Podręcznik do nauczania słownictwa i gramatyki dla początkujących. Kraków, Wyd. EXE, Grupa Filip Nilborn, 1997

M. Szelc-Mays, Nowe słowa - stare rzeczy. Podręcznik do nauczaniasłownictwa języka polskiego dla cudzoziemców. Kraków, Wyd. Zakonu Pijarów, 1999

 

Reading

U. Czarnecka, M. Gaszyńska, Zrozumieć Polskę. Ćwiczenia w czytaniu dla studentów zaawansowanych. Cześć 1. Kraków, UJ, 1990

U. Czarnecka, M. Gaszyńska, Polubić Polskę. Ćwiczenia w czytaniu dla studentów zaawansowanych. Część 2. Kraków, UJ, 1992

E. Gałdyn, H. Zwolski, Od słowa do słowa. Warszawa, Wyd. Polonia, 1988

 

Speaking

D. Gałyga, Ach, ten język polski! Ćwiczenia komunikacyjne dla początkujących. Kraków, Universitas, 2001 (z płytą CD)

P. Lewiński, Oto polska mowa. Wrocław, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2001

W. Martyniuk, "Mów do mnie jeszcze". Podręcznik języka polskiego dla średnio zaawansowanych. Kraków, Uniwersytet Jagielloński, 1991 (wyd. 3)

W. Martyniuk, Samo życie! Plansze. Kraków, UJ, 1986

T. Pelc, Teraz polski. Gry i ćwiczenia komunikacyjne. Część . Łódź, Wyd. WING, Agencja HAKOM, 1997

Powiedzmy to sobie. Ćwiczenia form wypowiedzi dla studentów zaawansowanych pod red. Marka Zinunaka. Kraków, Uniwersytet Jagielloński, 1995.

B. Serafin, A. Achtelik, Miło mi panią poznać. Język polski w sytuacjach komunikacyjnych. Katowice, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, 2001

M. Szelc-Mays, Coś wam powiem... Ćwiczenia komunikacyjne dla grup średnich. Kraków, Universitas, 2001 (z płytą CD)

 

Writing


U. Awdiejew, E. Dąmbska, E. Lipińska, Jak to napisać? Ćwiczenia redakcyjno-stylistyczne dla studentów polonijnych. Kraków, UJ, 1992 (Wyd. 2)

M. Wójcikiewicz, Piszę, więc jestem. Podręcznik kompozycji i redakcji tekstów. Kraków, UJ, 1993

E. Lipińska, Nie ma róży bez kolców. Ćwiczenia ortograficzne dla cudzoziemców. Orthographic Exercises for Foreigners. Kraków, Universitas, 1999

R. Sinielnikoff, E. Prechitko, Wzory listów polskich

 

Texts


S. Mędak, Język polski a la carte. Wybór testów z języka polskiego dla obcokrajowców. Kraków, UJ, 1995

 

Textbooks for children


W. Makarski przy współpracy A. Dobak, Baw się z nami. Podręcznik do nauki języka polskiego dla szkół polonijnych. Cz. 1. Lublin, Redakcja Wydawnictw KUL, 1999

 

Grammar for foreigners

B. Bartnicka, H. Satkiewicz, Gramatyka języka polskiego. dla cudzoziemców. Warszawa, Wiedza Powszechna, 1990

Z. Kaleta, Gramatyka języka polskiego dla cudzoziemców. Kraków, UJ, 1999

A. Nagórko, Zarys gramatyki polskiej (ze słowotwórstwem). Warszawa, Wyd. Naukowe PWN, 1998 (Wy. 3 rozszerz.)

 

Litearature and culture

L. S. Kolek, Polish Culture an Historical Introduction. Lublin, Wyd. UMCS, 1997

M. J. Mikoś, Literatura polska od średniowiecza do końca XVIII wieku. Antologia w języku polskim i angielskim. Warszawa, Constans, 1999

L. A. Polakiewicz, Intermediute Polish. A Cultural Reader with Exercises. Lublin, Wyd. UMCS, 1999

 

Dictionraies for foreigners

B. Bartnicka, R. Sinielnikoff, Słownik podstawowy językapolskiego d!a cudzoziemców. Kielce, Wyd. TAKT, 1999

Ilustrowany słownik języka polskiego pod red. Elżbiety Soból. Warszawa, Wyd. Naukowe PWN, 1999

Z. Kurzowa, Ilustrowany słownik podstawowy języka polskiego wraz z indeksem pojęciowym wyrazów i ich znaczeń. Kraków, Universitas, 1999

Z. Kurzowa, Tackling Polish Verbs. Kraków, Wyd. Baran i Suszczyński, 1997

S. Mędak, Słownik form koniugacyjnych czasowników polskich. Kraków, Universitas, 1997

Z. Saloni, Czasownik polski. Odmiana. Słownik. Warszawa, Wiedza Powszechna, 2001

 

Comment

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.