Posted: |
Updated: |
Rate: 0 0

Emergency and Information Telephone Numbers

WWW>>

 

City Hall Information Centre

Monday - Friday, 8:00 - 18:00. The consultants also speak a fluent English.
After these hours, you will automatically get information about the Crisis Management Centre.
Hotline: 71 777 77 77

 

Wroclaw Welcomes Refugees Coalition

Wroclaw Welcomes Refugees Coalition
Email

Wroclaw Centre for Social Development - INFOLINK

6 Dominikanski Sq., 50-159 Wroclaw
Monday-Friday: 11.00-18.00
Wroclaw Centre for Social Development - INFOLINK
Email
Tel. 71 77 24 950
Tel. +48 604 533 959

Caritas Wroclaw

Plac Katedralny 7 (Cathedral Square)
50-329 Wroclaw
http://www.wroclaw.caritas.pl/
Email
Tel. 71 32 71 300
Tel. 71 32 71 301

Association for Integration of Multicultural Society NOMADA

4/8 Paulińska St

http://nomada.info.pl
Working hours:
Mondays: 16:00 – 20:00
Wednesdays: 11:00 – 16:00
Thursdays: 17:00 – 20:00
Association for Integration of Multicultural Society NOMADA
Email
Tel. 71 307 03 35

Comment

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.