Dodał: |
Aktualizacja: |

Wyszukiwanie połączeń

komunikacja.iwroclaw.pl/

Rozkłady jazdy

www.wroclaw.pl/rozklady-jazdy

Rozkłady jazdy w komórce

Na początku lipca 2009 na przystankach komunikacji miejskiej zostały umieszczone tabliczki z kodami 2D.

Dzięki kodom pasażerowie mają łatwiejszy dostęp do stron www z aktualnymi rozkładami jazdy z danego przystanku. Zamiast wpisywać www.mobi.wroclaw.pl/przystanek_xxxxx.html, gdzie xxxxx jest numerem przystanku - wystarczy skorzystać ze specjalnego programu w telefonie komórkowym. W najnowszych aparatach jest on zainstalowany fabrycznie. Posiadacze trochę starszych komórek mogą pobrać program z Internetu i zainstalować, podobnie, jak robi się to, instalując nowe dzwonki. 

Darmową aplikację FOTOKODY można pobrać wysyłając SMS o treści fotokody na bezpłatny numer: 8085.

Kod 2D prowadzi do strony, która podaje w jednym miejscu informacje o najbliższych odjazdach z danego przystanku pojazdu każdej z obsługujących go linii. Wymienione odjazdy są uporządkowane od najwcześniejszego (od chwili wyświetlenia strony) do najpóźniejszego.

Na stronie umieszczone są również linki do pełnych (zwykłych) rozkładów jazdy.

Rodzaje i ceny biletów

Informacja o biletach jednorazowych i okresowych komunikacji miejskiej we Wrocławiu

Ceny biletów obowiązujące od 1 maja 2012 roku - pdf

BILET JEDNORAZOWY:
Bilet jednorazowy uprawnia do jednorazowego przejazdu jednym środkiem transportu – autobusem bądź tramwajem.

Bilet jednorazowy uprawnia do korzystania z linii: normalnych oraz podmiejskich albo pospiesznych oraz nocnych. Stanowi on dowód uiszczenia opłaty za przejazd przez jego posiadacza z chwilą skasowania go kasownikiem znajdującym się w danym pojeździe i zachowuje ważność do chwili opuszczenia tego pojazdu przez osobę, która uiściła nim opłatę, jednak nie dłużej niż do momentu dotarcia przez pojazd do przystanku końcowego właściwego dla danego kierunku linii lub ostatniego przystanku przed zjazdem do zajezdni.
W przypadku  awaryjnego  przerwania  biegu  pojazdu  bilet jednorazowy stanowi podstawę do kontynuowania dalszej jazdy pojazdem wskazanym  przez  przewoźnika, w którego pojeździe bilet skasowano.
Opłatę za przejazd jednorazowy można uiścić za pomocą kilku biletów o łącznej wartości nie mniejszej niż wysokość należnej opłaty.
Skasowanego biletu nie wolno odstępować innej osobie.

BILET CZASOWY:
Bilet czasowy przeznaczony jest do jednorazowego kasowania i zachowuje swoją ważność od momentu skasowania go przez okres: 30 minut, 60 minut, 90 minut, 24 godzin, 48 godzin, 72 godzin i 168 godzin. W okresie ważności biletu czasowego możliwa jest nieograniczona liczba przesiadek. Czas przeznaczony na przesiadanie wlicza się do czasu podróży.
Skasowany bilet 30, 60, 90-minutowy zachowuje ważność w sytuacjach awaryjnych uniemożliwiających kontynuację podróży tym samym tramwajem lub autobusem, w szczególności w sytuacji: awarii tramwaju lub autobusu, wypadku komunikacyjnego, braku zasilania pod warunkiem ponownego skasowania go w ciągu 30 minut od chwili wystąpienia powyższych okoliczności.
Skasowany bilet czasowy w tramwaju lub autobusie jest aktualny w innych tramwajach i autobusach na wszystkich liniach określonego typu w okresie jego ważności.
Dwa bilety czasowe ulgowe: 30-minutowe, 60-minutowe, 90-minutowe, 24-godzinne, 48-godzinne, 72-godzinne i 168-godzinne zastępują odpowiednio bilety pełnopłatne: 30-minutowe, 60-minutowe, 90-minutowe, 24-godzinne, 48-godzinne, 72-godzinne i 168-godzinne, pod warunkiem jednoczesnego ich skasowania.

BILET IMIENNY:
Bilety imienne kodowane są na spersonalizowanych (z nadrukowanym zdjęciem oraz imieniem i nazwiskiem użytkownika) Wrocławskich Kartach Miejskich URBANCARD. 
Bilet imienny upoważnia wskazaną osobę do podróżowania komunikacją miejską, w okresie trwania jego ważności, na określonych typach linii.

BILET NA OKAZICIELA:
Bilety na okaziciela kodowane są na niespersonalizowanych Wrocławskich Kartach Miejskich URBANCARD posiadających nadruk "NA OKAZICIELA".
Bilet na okaziciela upoważnia jego posiadacza do podróżowania komunikacją miejską, w okresie trwania jego ważności, wszystkimi typami linii komunikacji miejskiej.

BILET NA DWIE DOWOLNE LINIE:
Bilet okresowy na dwie dowolne linie uprawnia do korzystania z dwóch wybranych linii, a także do korzystania z innych linii, których trasa przebiega w tym samym kierunku oraz wzdłuż trasy linii wskazanej na bilecie, tj. od przystanku oznaczonego tą samą nazwą rozpoczynającego wspólną trasę do ostatniego przystanku oznaczonego tą samą nazwą kończącego wspólną trasę, z wyłączeniem sytuacji wyjazdu i zjazdu do zajezdni.

BILET SEMESTRALNY:
Bilet semestralny czteromiesięczny imienny - uprawnia wskazaną na bilecie osobę do korzystania z przejazdów na dwóch dowolnych liniach lub wszystkich typach linii przez okres czterech miesięcy liczony:

  • od dnia 1 października do dnia 31 stycznia lub
  • od dnia 1 lutego do dnia 31 maja.

Bilet semestralny pięciomiesięczny imienny - uprawnia wskazaną na bilecie osobę do korzystania z przejazdów na dwóch dowolnych liniach lub wszystkich typach linii przez okres pięciu miesięcy liczony:

  • od dnia 1 września do  dnia 31 stycznia lub
  • od dnia 1 lutego do dnia 30 czerwca.

BILET AGLOMERACYJNY:
Bilety aglomeracyjne są to bilety zintegrowane na pociąg / tramwaj / autobus. 

Dużej Aglomeracji Wrocławskiej – w środkach komunikacji miejskiej na obszarze Wrocławia oraz w pociągach REGIO i osobowych, w klasie 2 spółki Przewozy Regionalne i Koleje Dolnośląskie, na obszarze ograniczonym stacjami: Strzelin, Jaworzyna Śląska, Wołów, Żmigród, Oleśnica, Jelcz-Laskowice, Oława, Malczyce, Trzebnica, do stacji znajdującej się na terenie Wrocławia (np. Wrocław Sołtysowice).

W przypadku Dużej Aglomeracji Wrocławskiej imienny bilet miesięczny Przewozów Regionalnych Sp. z o.o. lub Koleje Dolnośląskie z naklejonym znaczkiem Gminy uprawnia do nieograniczonej liczby przejazdów drogą najkrótszą lub wskazaną na bilecie, między wszystkimi stacjami odcinka, na który został wydany, pociągami osobowymi w klasie 2 oraz nieograniczonej liczby przejazdów na wszystkich liniach normalnych lub normalnych i pospiesznych środkami komunikacji miejskiej w granicach Wrocławia.

Znaczek Gminy dostępny jest w cenie:

- 86,00 zł (ulg. 43,00 zł) na wszystkie linie,

- 72,00 zł (ulg. 36,00 zł) na wszystkie linie normalne.

Sprzedaż biletów zintegrowanych w ramach Dużej Aglomeracji Wrocławskiej wraz ze znaczkami Gminy odbywa się w kolejowych kasach biletowych.
Wysokość opłat za kolejowe przejazdy aglomeracyjne uzależniona jest od odległości pokonywanej trasy.

Z biletem MPK można jeździć pociągiem (na ten sam bilet)!

Rodzaje uznawanych biletów:

Bilety okresowe kodowane na URBANCARD:
imienne  na wszystkie linie i wszystkie linie normalne (7-dniowe, 30-dniowe, 60-dniowe, 90-dniowe, semestralne) na okaziciela (30-dniowe, 60-dniowe, 90-dniowe)

Bilety okresowe kodowane na elektronicznych legitymacjach studenckich (ELS):
imienne  na wszystkie linie i wszystkie linie normalne (7-dniowe, 30-dniowe, 60-dniowe, 90-dniowe, semestralne)

Bilety w formie tradycyjnej (papierowe):
czasowe, uprzednio skasowane w pojeździe miejskiej komunikacji zbiorowej (24-godzinne, 48-godzinne, 72-godzinne, 168-godzinne)

Bilety w formie telefonicznej:
czasowe (24-godzinne, 48-godzinne, 72-godzinne, 168-godzinne)

Ważne informacje:

  • Jeśli chcesz podróżować pociągiem we Wrocławiu z papierowym biletem czasowym, bilet ten należy najpierw skasować w pojeździe MPK.
  • Przejazdy są możliwe tylko w granicach miasta i obejmują stacje z nazwą "Wrocław".
  • Oferta obejmuje przejazdy 2. klasą pociągów osobowych Kolei Dolnośląskich i pociągów REGIO Przewozów Regionalnych.  
  • Za jazdę pociągiem bez biletu, podobnie jak w MPK, grozi dodatkowa opłata zgodna z regulaminem przewoźników kolejowych.

Ważny bilet MPK wystarczy, aby bez dodatkowych opłat jeździć pociągami osobowymi między wszystkimi stacjami we Wrocławiu.

 

Instrukcja obsługi biletomatów

www.wroclaw.pl/biletomaty

Skomentuj

Film Zobacz-Zrozum-Zareaguj (3Z)
ROMOWIE rumuńscy
Filmik z IV Forum ds. Lokalnych Polityk Migracyjnych we Wrocławiu

Aktualności
Archiwum

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.