Dodał:Katarzyna Wiącek|21 września 2015 | poniedziałek | g. 22:37
Aktualizacja:Katarzyna Wiącek|21 września 2015 | poniedziałek | g. 22:38


Christos Zarkadas       

xzarkadas@o2.pl                                   

tel.: 71 3542372

Stefan Skotis           Stefan Skotis   

stefan.skotis@psgaz.pl                            

tel.: 601386087

 


Odysseas - Stowarzyszenie Greków w Polsce

MiastoWrocław
Województwodolnośląskie