Dodał: |
Aktualizacja: |
Oceń: 0 0

Język polski należy do grupy języków zachodniosłowiańskich i stanowi jeden z oficjalnych języków Unii Europejskiej. Nauka języka polskiego ułatwi każdemu cudzoziemcowi poruszanie się w życiu codziennym i zawodowym. Jeśli nauczysz się podstawowych zwrotów, z pewnością szybciej nawiążesz kontakty ze swoimi sąsiadami, sprzedawcą w sklepie, lekarzem oraz pracodawcą. Dzięki podstawowej znajomości języka polskiego, zrozumiesz zwyczaje codzienne Polaków oraz ich przyzwyczajenia i sposób życia.

Jest wiele możliwości nauki - od licznych kursów w szkołach językowych (na zajęciach grupowych oraz indywidualnych), udział w grupach językowych nieodpłatnie prowadzonych przez organizacje pozarządowe, po udział w kursach on-line. Choć język polski nie należy do najprostszych, na pewno nie będziesz żałować tej decyzji!

 

Skomentuj

Hello I want to learning Polish language. Where should i go to learn Polish language. In Wrocław have any free school please inform me

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.