Dodał: |
Aktualizacja: |
Oceń: 1 0

Cudzoziemiec potrzebuje do zawarcia małżeństwa następujących dokumentów:

 1. przedstawić dokument stwierdzający tożsamość
 2. złożyć odpis aktu urodzenia wraz z jego tłumaczeniem przez tłumacza przysięgłego
 3. złożyć dokument stwierdzający, że zgodnie z prawem ojczystym może zawrzeć małżeństwo wraz z jego tłumaczeniem przez tłumacza przysięgłego
 4. złożyć pisemne zapewnienie, że nie wie o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.

Jeżeli cudzoziemiec nie posługuje się językiem polskim, w/w dokumenty i oświadczenia składa w obecności tłumacza przysięgłego. Wybór tłumacza oraz pokrycie kosztów jego wizyty w Urzędzie Stanu Cywilnego należą do przyszłych małżonków.

Jeżeli otrzymanie dokumentu o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa napotyka na trudne do przezwyciężenie przeszkody, sąd w postępowaniu nieprocesowym na wniosek cudzoziemca może go zwolnić od złożenia dokumentu. 

Dokumenty potrzebne Polakowi do zawarcia ślubu z obcokrajowcem:

 • panna i kawaler: dowód osobisty
 • skrócony akt urodzenia
 • rozwodnicy: dowód osobisty, skrócony odpis aktu małżeństwa, odpis wyroku sądu potwierdzającego rozwód
 • wdowcy: dowód osobisty, skrócone akty urodzenia, odpis aktu zgonu małżonka.

Najpóźniej 31 dni przed ślubem narzeczeni powinni udać się do USC z wyżej wymienionymi dokumentami. W urzędzie sporządza się dokument zaświadczający o o braku okoliczności, które wykluczałyby zawarcie związku małżeńskiego. Zostaje on w USC jeśli tam ma odbyć się ceremonia, bądź jest wydawany na potrzeby ślubu konkordatowego.

W urzędzie stanu cywilnego wymagana jest obecność tłumacza przysięgłego (chyba, że cudzoziemiec mówi dobrze po polsku).

Do ślubu kościelnego w Polsce cudzoziemiec będzie potrzebował:

 • zaświadczenie z urzędu stanu cywilnego o braku okoliczności które wykluczałyby zawarcie związku małżeńskiego
 • zaświadczenie o przyjęciu chrztu i bierzmowania (zapytajcie księdza, czy może być po łacinie, nie będzie trzeba tłumaczyć).
 • dokument potwierdzający odbycie nauk przedmałżeńskich

Należy także ustalić kwestię w jakim języku odbędzie się ślub, czy będzie potrzebny tłumacz (a może ksiądz zna języki), w jakim języku będzie przysięga itp.

Jeśli narzeczeni są innego wyznania, dochodzą do tego formalności takie, jak przy ślubie międzywyznaniowym.

W polskim prawie ślub z Polakiem nie gwarantuje cudzoziemcowi ani prawa pobytu, ani pozwolenia na pracę. O kolejne dokumenty powinno ubiegać się w urzędzie wojewódzkim. Na początek kartę pobytu odnawia się co roku, a małżonkowie muszą przychodzić na przesłuchania, które mają na celu wykluczenie fikcyjności małżeństwa.

Opłaty: opłata skarbowa 

 • za sporządzenie aktu małżeństwa - 84 zł. 
 • za zezwolenie na skrócenie terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego - 39 zł

Opłaty uiszcza się w chwili składania dokumentów niezbędnych do zawarcia związku małżeńskiego, na tym samym stanowisku, gotówką.

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Dokumenty niezbędne do zawarcia małżeństwa przyjmowane są na pół roku przed datą planowanego ślubu.

Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:
Urząd Stanu Cywilnego
Dział Małżeństw
ul. P. Włodkowica 20
parter, pok. 2
tel. +48 71 777 91 55, 777 91 89

Godziny przyjmowania klientów:
poniedziałek 8:00–17:15
wtorek 8:00–17:15
środa 8:00–17:15
czwartek 8:00–17:15
piątek 8:00–17:15

Urząd Stanu Cywilnego we Wrocławiu

50-072 Wrocław
ul. P. Włodkowica 20
pok. 25, II piętrowoj. dolnośląskie
http://www.wroclaw.pl/urzad-stanu-cywilnego
Od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 17:15
email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. +48 71 777 91 50
tel. 71 777 91 51
fax +48 71 777 91 52

Skomentuj

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.