Dodał: |
Aktualizacja: |
Oceń: 0 0

Pod koniec 2013 roku w Polsce mieszkało legalnie na stałe 121,2 tys. cudzoziemców, jak wynika z danych Urzędu ds. Cudzoziemców, wydającego karty pobytu. Statystyki te nie uwzględniają osób przebywających w Polsce nielegalnie, ale również grup przyjeżdżających do legalnej pracy sezonowej, które zostają w kraju dłużej niż pół roku.

Z raportu Fundacji Ośrodka Badań nad Migracjami wynika, że imigranci w Polsce najczęściej osiedlają się w większych miastach, w których mieszczą się zagraniczne firmy zatrudniające cudzoziemców lub wyższe uczelnie.

W województwie dolnośląskim mieszka 7,5 % cudzoziemców z kartami stałego pobytu.Największą grupę narodowościową stanowią Ukraińcy, kolejną - Koreańczycy (799 osób - z racji wybudowania fabryki LG oraz jego podwykonawców w Kobierzycach).

Cudzoziemcy potrzebujący wsparcia, mogą zwrócić się do różnego rodzaju organizacji pozarządowych - choć wciąż Wrocław, pretendujący do miana wielokulturowego miasta, ma wiele do zrobienia w zakresie promocji działań partycypacyjnych z samymi cudzoziemcami. Pomocy imigrantom mogą udzielić: urzędy lub wydziały ds. cudzoziemców, ośrodki pomocy społecznej, ambasady, konsulaty, instytuty oraz organizacje pozarządowe specjalizujące się w tematyce migracyjnej. Powstają również formalne i nieformalne grupy zakładane przez samych migrantów (działające często na portalu społecznościowym Facebook).

Imigranci mogą zwrócić się do Stowarzyszenia na rzecz Integracji Społeczeństwa Wielokulturowego NOMADA, które realizuje projekt SUKURS: "Działamy aby Wrocław był bezpieczny dla każdej osoby niezależnie od tego jaki ma paszport, kogo kocha i w jakiego boga wierzy. Przez 4 lata zebraliśmy informacje o blisko 300 atakach motywowanych uprzedzeniami – wyzwiskach, groźbach i pobiciach. Udzielamy porad prawnych poszkodowanym, towarzyszymy im na policji i w salach sądowych. Policjantom i urzędnikom opowiadamy historie poszkodowanych."

Z kolei Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego (dotowane przez Gminę Wrocław) prowadzi INFOLINK - punkt wsparcia stworzony z myślą o cudzoziemcach mieszkających we Wrocławiu, którzy spotykają się z codziennymi wyzwaniami różnego rodzaju. Zapewnia pomocy w rozwiązaniu kwestii prawnych, biznesowych, doradza w sprawach prywatnych oraz w sprawach dotyczących spędzania wolnego czasu. W punkcie Infolink można uzyskać bezpłatną pomoc w języku angielskim i innych językach.

W tej zakładce będziemy rozwijać i uzupełniać bazę danych dotyczących pomocowych organizacji zajmujących się migrantami, cudzoziemcami i uchodźcami.

 

Skomentuj

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.