Dodał: |
Aktualizacja: |
Oceń: 0 0

Pod koniec 2013 roku w Polsce mieszkało legalnie na stałe 121,2 tys. cudzoziemców, jak wynika z danych Urzędu ds. Cudzoziemców, wydającego karty pobytu. Statystyki te nie uwzględniają osób przebywających w Polsce nielegalnie, ale również grup przyjeżdżających do legalnej pracy sezonowej, które zostają w kraju dłużej niż pół roku.

Z raportu Fundacji Ośrodka Badań nad Migracjami wynika, że imigranci w Polsce najczęściej osiedlają się w większych miastach, w których mieszczą się zagraniczne firmy zatrudniające cudzoziemców lub wyższe uczelnie.

W województwie dolnośląskim mieszka 7,5 % cudzoziemców z kartami stałego pobytu.Największą grupę narodowościową stanowią Ukraińcy, kolejną - Koreańczycy (799 osób - z racji wybudowania fabryki LG oraz jego podwykonawców w Kobierzycach).

Cudzoziemcy potrzebujący wsparcia, mogą zwrócić się do różnego rodzaju organizacji pozarządowych - choć wciąż Wrocław, pretendujący do miana wielokulturowego miasta, ma wiele do zrobienia w zakresie promocji działań partycypacyjnych z samymi cudzoziemcami. Pomocy imigrantom mogą udzielić: urzędy lub wydziały ds. cudzoziemców, ośrodki pomocy społecznej, ambasady, konsulaty, instytuty oraz organizacje pozarządowe specjalizujące się w tematyce migracyjnej. Powstają również formalne i nieformalne grupy zakładane przez samych migrantów (działające często na portalu społecznościowym Facebook).

Imigranci mogą zwrócić się do Stowarzyszenia na rzecz Integracji Społeczeństwa Wielokulturowego NOMADA, które realizuje projekt SUKURS: "Działamy aby Wrocław był bezpieczny dla każdej osoby niezależnie od tego jaki ma paszport, kogo kocha i w jakiego boga wierzy. Przez 4 lata zebraliśmy informacje o blisko 300 atakach motywowanych uprzedzeniami – wyzwiskach, groźbach i pobiciach. Udzielamy porad prawnych poszkodowanym, towarzyszymy im na policji i w salach sądowych. Policjantom i urzędnikom opowiadamy historie poszkodowanych."

Z kolei Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego (dotowane przez Gminę Wrocław) prowadzi INFOLINK - punkt wsparcia stworzony z myślą o cudzoziemcach mieszkających we Wrocławiu, którzy spotykają się z codziennymi wyzwaniami różnego rodzaju. Zapewnia pomocy w rozwiązaniu kwestii prawnych, biznesowych, doradza w sprawach prywatnych oraz w sprawach dotyczących spędzania wolnego czasu. W punkcie Infolink można uzyskać bezpłatną pomoc w języku angielskim i innych językach.

W tej zakładce będziemy rozwijać i uzupełniać bazę danych dotyczących pomocowych organizacji zajmujących się migrantami, cudzoziemcami i uchodźcami.