Dodał: |
Aktualizacja: |
Oceń: 0 0

Politechnika Wrocławska

Biuro Działu Rekrutacji dla cudzoziemców

budynek K-3, Plac Teatralny 2. pok.: 306, 307 i 308
(obok Opery i przystanku tramwajowego)
e-mail:
tel. +48 71 320 37 11, 320 31 70, 320 44 39
fax +48 71 320 35 70

Dział Rekrutacji

Wybrzeże Wyspianskiego 27
50-370 Wrocław

Student support service

Studenci studiów I i II stopnia

Agata Gwiazda
27 Wybrzeże Wyspiańskiego
50-370 Wrocław
budynek A-1, pok. 144
tel. +48 71 320 46 72
e-mail:

Studia Doktoranckie

Danuta Bugajna
27 Wybrzeże Wyspiańskiego
50-370 Wrocław
budynek A-1, pok. 152
tel. +48 71 320 34 56
e-mail:

Uniwersytet Wrocławski

strona Uniwersytetu w języku angielskim

Dział Spraw Studenckich

pl. Uniwersytecki 1 (gmach główny), pok. 127, 128, 113
50-137 Wrocław
tel. +48 71 375 27 17 (stypendia Rządu RP dla studentów cudzoziemców)
fax +48 71 375 28 20, +48 71 372 56 06
e-mail:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Projekt „Teraz Wrocław”

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Zasady rekrutacji dla cudzoziemców

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Warunki i tryb rekrutacji dla cudzoziemców

Studies in english

Pozostałe uczelnie publiczne we Wrocławiu:

  • Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

ENGLISH DIVISION OFFICE:

Mariola Kalinowska, tel.: 71 31 00 514

e-mail: 

WWW >>

  • Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu

WWW >>

  • Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
  • Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki

Uczelnie niepubliczne m.in.:

  • Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu

Recruitment of international students

  • Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

Recruitment procedure

wersja rosyjska

wersja ukraińska

  • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

strona po angielsku i rosyjsku

  • Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu

strona po rosyjsku

  • Wyższa Szkoła Zarządzania "Edukacja" we Wrocławiu

Informacje po angielsku

Skomentuj

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.