Додав: |
Оновлення: |
Оціни: 0 0

 

Редакція порталу Info-migrator.pl:


Загальнопольська сторінка - Info-migrator.pl

Варшавський сервіс - Warszawa.Info-migrator.pl

Краківський сервіс - Krakow.Info-migrator.pl

Люблінський сервіс - Lublin.Info-migrator.pl

Контакт англійською мовою:

 

Контакт французькою мовою:

 

Контакт російською мовою:

 

Контакт українською мовою:

 


Координація проекту:


Фонд Інший Простір

przestrzen.art.pl

вул. Nowy Świat 23/25 приміщення 32
00-029 Варшава

(вхід з подвір'я: з Пасажу "Italia", IV поверх)

Місце, в якому знаходиться наш офіс - це історична частина Варшави. Викликає скрайні реакції, для цього перед тим, як до нас прийти, рекомундуємо кілька текстів про Пасаж Італія: http://warszawa.gazeta.pl/warszawa/1,80371,4095600.html http://spacery-po-warszawie.w.interia.pl/ns.html

Карта, як до нас потрапити: www.przestrzen.art.pl/20-kontakt.htm


Kонтакт:

+48 (0) 22 299 04 29
+48 539 091 100

Коментувати

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.