Додав: |
Оновлення: |

Інтеграційна допомога включає:
1) грошову допомогу на прожиття та покриття витрат, пов'язаних з вивченням польської мови, у розмірі від 446 злотих до 1175 злотих на місяць на особу (при чому розмір допомоги є залежним від індивідуальної ситуації іноземця та кількості осіб в родині, натомість розмір допомоги в другому півріччі тривання інтеграційної програми є дещо нищою, ніж в першому);

2) сплачення збору на медичне страхування, визначеного в правилах про загальне страхування в Державному Фонді Здоров'я;

3) професійні соціальні поради.
 
Інтеграційну допомогу надається на заяву біженця/особи, яка має додатковий захист (яка також враховує неповнолітніх дітей та одного з подружжя, якщо вони мають статус біженця/додаткового захисту), складену в терміні 60 днів від дня одержання ним статусу біженця/додаткового захисту.

Заява повинна містити:
1) письмову декларацію іноземця про намір проживання на території визначеного воєводства;
2) письмове підтвердження, що з подібним зголошенням іноземець не звертався на території іншого воєводства;
3) письмове підтвердження про готовність взяти участь у визначеній інтеграційній програмі.

До заяви потрібно додати копії:
1) рішення Директора Управління до Справ Іноземців або рішення Ради до Справ Біженців про надання статусу біженця/додаткового захисту;
2) Женевського Докементу Подорожі, виданого Директором Управління до Справ Іноземців;
3) карти побуту, виданої у зв'язку з наданням статусу біженця/додаткового захисту на території РП;
4) інших документів, які є у наявності в іноземця, що можуть допомогти в опрацюванні інтеграційної програми.

Інтеграційна допомога реалізується в рамках індивідуальної інтеграційної програми (далі: IPI), узгодженої між Міським Осередком Соціальної Допомоги (далі: MOPS) і іноземцем. Соціальним працівник MOPS здійснює так зване місцеве опитування з іноземцем та його родиною, а потім разом з ним створює IPI. Програма визначає розмір, масштаб інтеграційної допомоги та взаємні зобов'язання іноземця і MOPS.

На основі статті 22 закону про соціальну допомогу до завдань воєводи належить координація дій у сфері інтеграції іноземців, особливо у сфері визначення їхнього місця проживання.
MOPS переказує воєводі домовлену з іноземцем програму разом з передбаченими коштами її реалізації. Після затвердження визначеної програми переказує фінанси на його реалізацію. MOPS співпрацює з відповідним воєводою та гміною у справі допомоги іноземцям в отриманні дозволу на проживання, беручи до уваги (в міру можливостей) вибір місця проживання самим іноземцем. Іноземець має тоді право проживати у визначеному воєводою місці. Відмова іноземця від вказаного місця проживання на території даної області протягом 12 місяців тривання індивідуальної інтеграційної програми свідчить про його відмову в реалізації програми. Зміна місця проживання іноземця протягом 12 місяців тривання індивідуальної інтеграційної програми допускається лише у чітко пояснених випадках.

Міський Осередок Соціальної Допомоги є зобов'язаний до:
1) надання інформації іноземцям на тему допомоги, визначеної в програмі, а також умов утримання або відмови її надання;
2) співпраці з іноземцем, а також підтримки у його контактах із локальним середовищем, в тому числі у нав'язанні контакту із відповідним до місця проживання іноземця осередком соціальної допомоги;
3) допомоги в отриманні помешкання, у тому числі в міру можливості в захищеному помешкання;
4) проведення соціальної праці з іноземцем;
5) інших визначених спільно з іноземцем дій, що виникають з його індивідуальної життєвої ситуації;
6) визначення працівника, названого далі „реалізатором програми", який узгоджуватиме з іноземцем програму, а також підтримуватиме його в часі реалізації цієї програми.

Біженець є зобов'язаним до:
1) прописки в місці проживання;
2) реєстрації в повітовому управлінні праці в терміні, визначеному у програмі, а також активного пошуку праці;
3) обов'язкової участі в курсах польської мови, у випадку, коли виникає така необхідність;
4) співпраці та нав'язування контакту з реалізатором програми у визначеному терміні, однак не рідше ніж 2 рази на місяць;
5) інших визначених з реалізатором програми дій, які виникають з його індивідальної життєвої ситуації;
6) виконання зобов'язань, прийнятих у програмі.
 
У випадку не виконання іноземцем зобов'язань, визначених в IPI, особливо браку активних дій зі сторони іноземця на користь його інтеграції, реалізація допомоги може бути обмежено або зупинена.

Інтеграційна допомога може бути зупинена у випадку:
1) тривалого та навмисного невиконання зі сторони іноземця його зобов'язань, прийнятих у програмі - протягом часу до 30 днів;
2) використання допомоги у спосіб категорично незгідний із ціллю, на яку була надана - на час до 30 днів;
3) надання біженцем неправдивої інформації про свою життєву ситуацію - від часу вияснення обставин надання такої інформації;
4) коли минуло 30 днів перебування біженця у закладі медичної допомоги - до часу залишення цього закладу;
5) ініціювання кримінальної справи відносно біженця - до часу правового закінчення справи.

MOPS відмовляє надання допомоги у випадку, якщо:
1) іноземець, відносно якого є продовжена попередньо зупинена допомога, знову допускається дій, що перелічені вище в пунктах  1–3;
2) іноземець був засуджений правовим рішенням суду;
3) іноземцю відмовили у статусі біженця.

Лінк до сторінки Команди до справ бездомних та Біженців при Вроцлавському MOPS

Інформація про складання заяви щодо надання статусу біженця на сторінці info-migrator.pl

Коментувати

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.