Finansowanie projektów migracyjnych
Dodał: |
Aktualizacja: |

Do 13/12/2016 można składać wnioski z zakresu ochrony dzieci migrujących:
Pierwszy nabór dotyczy budowy potencjału w zakresie praw i ochrony dzieci migrujących, w szczególności kwestii opieki i rodzin zastępczych dla dzieci pozbawionych opieki.
Drugi nabór dotyczy wsparcia zintegrowanych, multidyscyplinarnych, zorientowanych na dziecko działań ukierunkowanych na dzieci, które stały się ofiarami przemocy.

Więcej informacji [TUTAJ].

Dodał: |

Do 15 lipca 2016 roku Fundacja Batorego przyjmuje wnioski na dotacje dla organizacji zajmujących się przeciwdziałaniem dyskryminacji oraz ochroną praw osób doświadczających dyskryminacji i przemocy, szczególnie ze względu płeć i orientację seksualną. W programie wspierane są również organizacje zajmujące się kontrolą władz i instytucji publicznych pod kątem poszanowania praw człowieka i przestrzegania zasad i standardów demokratycznego państwa prawa.

Więcej informacji o konkursie można znaleźć [TUTAJ]

Dodał: |
Aktualizacja: |

Do 10 lipca 2016 r. można złożyć wniosek w konkursie na działania Krajowej Platformy Współpracy na rzecz Integracji. W ramach konkursu instytucje i organizacje członkowskie Platformy mogą nie tylko zaproponować kolejne działania Platformy, ale również uzyskać środki na ich realizację. 

Jednocześnie informujemy, że w dniu 30 czerwca (czwartek) w godz. 15.00 – 17.00, w Warszawie obędzie się spotkanie konsultacyjne, na którym będziemy można uzyskać odpowiedzi na wszystkie pytania związane z konkursem.

Konkurs realizowany jest w ramach projektu „Zwiększenie efektywności zarządzania migracjami” realizowane przez IOM i UdSC, współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami UE.

OSOBY ZAINTERESOWANE OTRZYMANIEM INFORMACJI O KONKRUSIE I FORMULARZA WNIOSKÓW (PL, EN) PROSIMY O KONTAKT: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Dodał: |
Aktualizacja: |

Czy migrantom i migrantkom trudno jest realizować własne inicjatywy? Czy w Warszawie znajduje się przestrzeń, która pomaga urzeczywistnić pomysły na rzecz integracji społeczeństwa? Z pewnością wielu migrantów i wiele migrantek zadaje sobie podobne pytania, zanim rozpocznie działania na rzecz najbliższego otoczenia. Okazuje się, że w stolicy istnieje wiele możliwości, aby ubiegać się o wsparcie zarówno finansowe, jak i związane z potrzebną infrastrukturą, wiele organizacji w Warszawie oferuje także pomoc merytoryczną, niezbędną w procesie dopracowania swojego projektu.

Czytaj dalej >

Dodał: |
Aktualizacja: |

Zdecydowana większość projektów migracyjnych realizowanych przez organizacje pozarządowe jest finansowana ze środków europejskich. Do tej pory korzystano z Programu Ogólnego SOLID, w którego ramach działały 4 fundusze: Fundusz na rzecz Uchodźców (EFU), Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich (EFI), Europejski Fundusz Powrotów Imigrantów (EFPI) i Fundusz Granic Zewnętrznych.

Projekty migracyjne realizowane przez trzeci sektor były finansowane głównie w ramach EFI/EFU. Mimo że funkcjonowanie tych funduszy wzbudzało i nadal wzbudza wiele kontrowersji (o nich w drugiej części tego artykułu), to trzeba podkreślić fakt, że doprowadziły one do wzmocnienia i rozkwitu środowiska pozarządowego zajmującego się migracjami.

Czytaj dalej >

Skomentuj

Film Zobacz-Zrozum-Zareaguj (3Z)
ROMOWIE rumuńscy
Filmik z IV Forum ds. Lokalnych Polityk Migracyjnych we Wrocławiu

Aktualności
Archiwum

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.