Standardy dziennikarskie
Dodał: |
Aktualizacja: |

Przedstawiamy zapis debaty "Granice wolności słowa oraz standardy mówienia i pisania o migrantach i migrantkach w mediach", która odbyła się 26 maja 2015 r. w Centrum Wielokulturowym w Warszawie. W dyskusji brali udział:

Anna Górska - Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej

Jaś Kapela - Krytyka Politycza

Elmi Abdi - Stowarzyszenie Somalijskie w RP

Dariusz Rosiak - Polskie Radio

Inna Reut - Biełsat TV

Debatę poprowadziła Omenaa Mensah.

Uczestnicy zastanawiali się, jak media wpływają na wizerunek migrantów/ek w Polsce? Czy dziennikarze/ki mają problem z obiektywnym i rzetelnym opisywaniem migracji i migrantów/ek? Gdzie są granice wolności wypowiedzi medialnej? I jakie mogą być konsekwencje ich braku? W ramach debaty podniesione zostały kwestie dotyczące roli, jaką media odgrywają w kreacji wizerunku migrantów i migrantek - np. stereotypizacja pracy i traktowania przez pracodawców Ukrainek - przypadki w radiu i telewizji  oraz postawiono pytanie o granice wolności wypowiedzi medialnej, w tym żartu, satyry oraz możliwych konsekwencji. Rozmówcy zastanawiali się również nad samym użyciem języka polskiego - nieodpowiednie bądź nieświadome wykorzystanie pewnych słów, może okazać się obraźliwe lub krzywdzące dla pewnych grup społecznych.

 

--------------------------------------------------------------------------

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze.

Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

 

 

 

Dodał: |
Aktualizacja: |

Migracja coraz częściej to nie tylko centrum debaty publicznej, temat migrantów niedługo może okazać się sprawdzianem dla relacji międzyludzkich. Sprzeciwiasz się zaproszeniu uciekinierów do kraju? No to jesteś ksenofobem i wręcz nazistą. Jeśli ten pomysł popierasz – to umieść te osoby w swoim domu. Nam tylko wydaje się, że mówiąc o migrantach, mówimy o migrantach. W rzeczywistości zawsze mówimy o sobie.

Czytaj dalej >

Dodał: |
Aktualizacja: |

O migrantach i migrantkach

Jak mówić i pisać w mediach o migrantach i migrantkach? Oczywiście nie ma prostego wzoru, ale od niedawna mamy do dyspozycji przydatne wskazówki zebrane w jednym dokumencie: standardy sformułowane przez dziennikarzy i dziennikarki, przedstawicieli i przedstawicielki różnych społeczności migranckich.

Czytaj dalej >

Dodał: |
Aktualizacja: |

Określenie standardów pisania i mówienia o imigrantach i emigrantach wydaje się pożytecznym sposobem zwrócenia uwagi na błędy i zaniedbania dziennikarzy, a także na wykazywany przez nich często brak szacunku dla ludzi. Szczególnie ważne jest uwzględnienia głosu głównych zainteresowanych, czyli imigrantów i uchodźców trafiających do Polski czy Europy.

Czytaj dalej >

Dodał: |
Aktualizacja: |

Kilka dni temu moja znajoma dziennikarka opowiedziała mi poniższą historię.

Wracając do domu wieczorem z redakcji, wstąpiła do warzywniaka na zakupy. Poprosiła o jabłka.

-        A pani skąd do nas przyjechała? Z Rosji, Ukrainy? – zapytał życzliwie sprzedawca.

-        Z Ukrainy.

-        Mam dla pani pracę! – ucieszył się. – Po sąsiedzku szukają kogoś do warzyw.

Sprzedawca z pewnością miał dobre intencje, lecz nie każda Ukrainka szuka pracy w warzywniaku.

Czytaj dalej >

Dodał: |
Aktualizacja: |

Dziennikarzom na pewno łatwiej zaprosić do studia polityka czy urzędnika, nawet gdy ten nie bardzo wie, o czym mówi. Ale gdy temat dotyczy sytuacji migrantów i migrantek, nie powinno zabraknąć ich komentarza.

Czytaj dalej >

Dodał: |
Aktualizacja: |

Wchodzę na jeden z głównych polskich portali internetowych i czytam: „Śmierć 8-letniej Nikoli. Zarzuty za brak nadzoru w aquaparku dla dwóch Słowian”. Kolejny nagłówek: „Białoskórą Agatę zamordowano na jej własne życzenie. Podejrzane dwie białe, katolickie nastolatki”. I dalej: „Biały chrześcijański biznesmen, Marek Falenta, bohater afery podsłuchowej, zatrzymany przez prokuraturę”.

Czytaj dalej >

Dodał: |
Aktualizacja: |

Moja wolność machania rękoma kończy się tam, gdzie zaczyna się twój nos. To wiemy. Ale gdzie kończy się wolność państwa w stosunku do obywatela za rzeczywistymi tekstami konwencji, które często, a nawet bardzo często są łamane? Media, które formalne (albo chociażby nieformalne) wprowadzają regulacje do ustanowienia norm społecznych, posiadają kodeks etyki, co oznacza, że mogą również zachowywać się nieetycznie. Niestety, możliwość tego jest większa lub mniejsza w zaleśności od społeczności. Dobry przykład stanowi tutaj użycie różnorakich terminów.

Czytaj dalej >

Dodał: |
Aktualizacja: |
Czytaj dalej >

Skomentuj

Film Zobacz-Zrozum-Zareaguj (3Z)
ROMOWIE rumuńscy
Filmik z IV Forum ds. Lokalnych Polityk Migracyjnych we Wrocławiu

Aktualności
Archiwum

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.