Dodał: |
Aktualizacja: |

Przedstawiamy zapis debaty "Granice wolności słowa oraz standardy mówienia i pisania o migrantach i migrantkach w mediach", która odbyła się 26 maja 2015 r. w Centrum Wielokulturowym w Warszawie. W dyskusji brali udział:

Anna Górska - Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej

Jaś Kapela - Krytyka Politycza

Elmi Abdi - Stowarzyszenie Somalijskie w RP

Dariusz Rosiak - Polskie Radio

Inna Reut - Biełsat TV

Debatę poprowadziła Omenaa Mensah.

Uczestnicy zastanawiali się, jak media wpływają na wizerunek migrantów/ek w Polsce? Czy dziennikarze/ki mają problem z obiektywnym i rzetelnym opisywaniem migracji i migrantów/ek? Gdzie są granice wolności wypowiedzi medialnej? I jakie mogą być konsekwencje ich braku? W ramach debaty podniesione zostały kwestie dotyczące roli, jaką media odgrywają w kreacji wizerunku migrantów i migrantek - np. stereotypizacja pracy i traktowania przez pracodawców Ukrainek - przypadki w radiu i telewizji  oraz postawiono pytanie o granice wolności wypowiedzi medialnej, w tym żartu, satyry oraz możliwych konsekwencji. Rozmówcy zastanawiali się również nad samym użyciem języka polskiego - nieodpowiednie bądź nieświadome wykorzystanie pewnych słów, może okazać się obraźliwe lub krzywdzące dla pewnych grup społecznych.

 

--------------------------------------------------------------------------

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze.

Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

 

 

 

Skomentuj

Pan w okularach powiedział bardzo mądre zdania. Omenka malowanka nie jest osoba która ktokolwiek bierze na serio nie wiem co ona chce udowodnic ale i tak nic nie zdziała bo jest za cienka we wszystkim co robi.
Film Zobacz-Zrozum-Zareaguj (3Z)
ROMOWIE rumuńscy
Filmik z IV Forum ds. Lokalnych Polityk Migracyjnych we Wrocławiu

Aktualności
Archiwum

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.