Dodał: |
Aktualizacja: |

Przedstawiamy zapis debaty "Granice wolności słowa oraz standardy mówienia i pisania o migrantach i migrantkach w mediach", która odbyła się 26 maja 2015 r. w Centrum Wielokulturowym w Warszawie. W dyskusji brali udział:

Anna Górska - Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej

Jaś Kapela - Krytyka Politycza

Elmi Abdi - Stowarzyszenie Somalijskie w RP

Dariusz Rosiak - Polskie Radio

Inna Reut - Biełsat TV

Debatę poprowadziła Omenaa Mensah.

Uczestnicy zastanawiali się, jak media wpływają na wizerunek migrantów/ek w Polsce? Czy dziennikarze/ki mają problem z obiektywnym i rzetelnym opisywaniem migracji i migrantów/ek? Gdzie są granice wolności wypowiedzi medialnej? I jakie mogą być konsekwencje ich braku? W ramach debaty podniesione zostały kwestie dotyczące roli, jaką media odgrywają w kreacji wizerunku migrantów i migrantek - np. stereotypizacja pracy i traktowania przez pracodawców Ukrainek - przypadki w radiu i telewizji  oraz postawiono pytanie o granice wolności wypowiedzi medialnej, w tym żartu, satyry oraz możliwych konsekwencji. Rozmówcy zastanawiali się również nad samym użyciem języka polskiego - nieodpowiednie bądź nieświadome wykorzystanie pewnych słów, może okazać się obraźliwe lub krzywdzące dla pewnych grup społecznych.

 

--------------------------------------------------------------------------

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze.

Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.