Dodał: |
Aktualizacja: |

Drogie Mamusie! Chcę podzielić się z Wami poradami na temat, jak zapisać swoje dzieci do żłobka lub przedszkola. Dotyczy to przede wszystkim kobiet z obcych krajów, które postanowiły związać swoje życie z Polską.

Jestem z Azerbejdżanu. Mój mąż, ojciec naszej trzyletniej Patrycji-Aishy, jest Polakiem. Cieszyłam się, kiedy urodziła się córka, bo właśnie w tym czasie obroniłam doktorat. Myślałam o karierze wykładowcy i rozwoju międzynarodowego naukowego czasopisma „Nowy Prometeusz”, którego jestem redaktor naczelną.

Kłopot zaczął się wtedy, gdy rozpoczęliśmy poszukiwania dla Pati publicznego żłobka, bo na prywatny nie było nas stać. Mieszkamy w Warszawie. Wydawało się, że w stolicy można szybko znaleźć miejsce w placówce miejskiej. Przeciwnie. Z powodu braku miejsc w żłobku musiałam pożegnać się z karierą naukową i na trzy lata całkiem poświęcić się córce. Jasne, że cudownie! Dzięki mojej opiece mała Patrycja zna w prawie wszystkie literki, liczy do dwudziestu, zna podstawowe zasady obycia z ludźmi, obsługuje komputer i recytuje wiersze w trzech językach (à propos wiersze i bajki dla córki piszę sama). Jednak czułam się tak, jakby ktoś odebrał mi szansę na dalszy rozwój, a Patrycji możliwość nauczenia się dobrej polszczyzny.

 

Porada!

Mamusie, będąc jeszcze w ciąży warto poszukać żłobka i zarezerwować miejsce dla swojego dziecka!

Moja „wina” polegała na tym, że co rok spóźniałam się z zapisem dziecka na tzw. listę kolejkową.

Porada!

Mamusie, śledźcie termin zapisów dziecka do żłobka lub przedszkola.

 

W naszym wieku komputeryzacji prawie we wszystkich urzędach można złożyć wniosek drogą elektroniczną. Formularz zapisu dziecka znajduje się więc w systemie rejestracji wniosków online na stronie Zespołu Żłobków m. st. Warszawy. W tym miejscu: http://www.zlobki.waw.pl/zlobki.php mona obejrzeć mapę wszystkich żłobków, które funkcjonują w stolicy. Proces rekrutacyjny zaczyna się zazwyczaj w maju i trwa do połowy czerwca. Wypełnienie formularza  nie wymaga dużego wysiłku. Uwaga! W jednym wniosku można zaznaczyć od razu trzy placówki. Po wypełnieniu formularza trzeba go wydrukować, podpisać i zanieść do żłobka pierwszego wyboru.

Komplikacje pojawiają się w związku tzw. zbieraniem punktów, gdyż „System sam nalicza punkty za spełnianie poszczególnych kryteriów zaznaczonych przez rodziców, w przypadku takiej samej liczby punktów decyduje data i godzina złożenia wniosku, właśnie po to, aby podstawą przyjęcia nie była uznaniowość, a wydruk z Systemu” (1).

Co oznacza zbieranie punktów? W formularzu trzeba odpowiedzieć na kilka pytań. Każda odpowiedź dodaje lub odejmuje nam punkty. Na przykład: gdzie rozliczamy się z podatku? Mój mąż ma stały meldunek w Turku, ja – czasowy w Warszawie, rozliczaliśmy się więc w różnych miastach, choć oboje mieszkamy i pracujemy w stolicy. Ten niby mały błąd odebrał nam kilka punktów.

Porada!

Warto rozliczać się z podatku w mieście, w którym się mieszka, a nie w miejscu zameldowania!

Ale nie jest tak źle. „(...) Należy wziąć poprawkę, że poza kolejnością i tym samym poza listą kolejkową przyjmowane są dzieci: 1) rodziców/opiekunów mających jedno lub więcej rodzeństwa w danym żłobku, 2) jednego lub obojga rodziców/opiekunów z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, 3) rodziców/opiekunów będących w trudnej sytuacji socjalno-bytowej (...)” (2).

Porada!

Jeśli dziecko nie zostało przyjęte z powodu braku miejsc, nie trzeba się poddawać, a cierpliwie czekać na liście oczekujących!

 

Należy przypomnieć, że podczas wakacji dziecko może uczestniczyć w dyżurze wakacyjnym publicznych przedszkoli specjalnych. „Pierwszeństwo w przyjęciu na dyżur wakacyjny do przedszkola specjalnego mają: 1) dzieci uczęszczające do dyżurującego przedszkola; dzieci uczęszczające do innych publicznych warszawskich przedszkoli specjalnych; dzieci rodziców pracujących; dzieci rodziców samotnych. Warunkiem przyjęcia dziecka do przedszkola dyżurującego jest złożenie przez rodziców w dyżurującym przedszkolu <<karty zgłoszenia>> dziecka wraz z kserokopią orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego potwierdzoną za zgodność z oryginałem w terminie: od 5 do 31 maja 2014 roku”(3).

Obecnie borykam się z zapisywaniem dziecka do przedszkola. Oczywiście, że spóźniłam się w pierwszym terminie, gdy rozpoczęło się „uruchomienie w systemie rekrutacyjnym pełnej oferty przedszkoli i szkół podstawowych oraz możliwości rejestracji wniosków o przyjęcie” (3). Proces ten trwa od 12 do 25 marca. Pełny harmonogram procedury znajduje się na stronie https://warszawa-przedszkola.pzo.edu.pl/formico-parents/main.action. Czekaliśmy więc z niecierpliwością na drugi termin procedury rekrutacyjnej, który rozpoczął się 6 czerwca. Właśnie wtedy w systemie rekrutacyjnym został opublikowany wykaz wolnych miejsc w przedszkolach Warszawy.

Wybraliśmy trzy placówki niedaleko naszego domu. Wypełniliśmy wniosek, podpisaliśmy go i następnego dnia poszłam do tej pierwszego wyboru, w której było jedno wolne miejsce. Przedszkole to znajduje się na ul. 1 Sierpnia i pasowało mi według wszystkich parametrów. Jednak okazało się, że w ogólnym systemie popełniono błąd, a to wolne miejsce jest przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. Czyli tak naprawdę odebrano nam szansę wyboru jakiegoś innego przedszkola, gdzie były miejsca. Poszłam do drugiego przedszkola, które zaznaczyliśmy we wniosku, ale ono mi się nie spodobało. Postanowiliśmy z mężem zapisać dziecko do prywatnego przedszkola i czekać na moment, gdy zwolni się miejsce w przedszkolu na ul. 1 Sierpnia.

Najbardziej śmieszy mnie postawa naszej córeczki. Na pytanie krewnych i znajomych „Czy pójdziesz w tym roku do przedszkola?” Patrycja ze smutkiem odpowiada tak: „Nie ma tam dla mnie miejsca”. No nie! Bardzo chcę, aby moja córeczka wreszcie zaczęła integrować się z innymi dziećmi.

Mamusie migrantki, nie obawiajcie się oddawać swoich dzieci do polskich żłobków lub przedszkoli. Nie zamykajcie maluchów w domu w obawie o brak tolerancji w społeczeństwie. Zgódźcie się, przecież to Polska dała nam drugie życie i jest naszą drugą Ojczyzną. Nie budujmy gett narodowych, a śmiało kontaktujmy się z polskim społeczeństwem. Nie zapominajmy, że nasze dzieci będą brać udział w historii tego kraju. Co do innych obaw, to należy pamiętać, że „Rezolucja Parlamentu Europejskiego z 2009 r. jasno określa, że różnorodność międzykulturowa w europejskiej szkole jest zjawiskiem powszechnym: <<instytucje oświatowe oraz indywidualni nauczyciele powinni uznać różnorodność za zwykłą sytuację i traktować każdą jednostkę z szacunkiem i udzielać migrantom wsparcia, jakiego potrzebują>>. We współczesnej Europie edukacja dzieci cudzoziemskich uznana została za istotny i obowiązkowy element polityki społecznej każdego państwa członkowskiego UE, a edukacja przedszkolna i edukacja zawodowa za najważniejsze czynniki pomyślnej integracji (Dokument Rady UE z 2009 r. w sprawie kształcenia dzieci ze środowisk migracyjnych)” (4).

 

Bibliografia:

  1. Patrz: http://www.zlobki.waw.pl/info.php?pid=17266
  2. Informacje na temat dyżurów publicznych warszawskich przedszkoli specjalnych podczas wakacji w 2014 roku. Patrz: http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/przedszkolaki/5828_dyzury-wakacyjne-samorzadowych-przedszkoli
  3. Patrz: http://myslowice.net/aktualnosci/interwencje/co-roczny-problem-z-brakiem-miejsc-w-myslowickim-zlobku
  4. Patrz: https://warszawa-przedszkola.pzo.edu.pl/formico-parents/main.action
  5. Patrz: http://edukacja.warszawa.pl/sites/edukacja/files/strona/4316/attachments/cudzoziemcy_w_warszawie.pdf

Skomentuj

Film Zobacz-Zrozum-Zareaguj (3Z)
ROMOWIE rumuńscy
Filmik z IV Forum ds. Lokalnych Polityk Migracyjnych we Wrocławiu

Aktualności
Archiwum

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.