Dodał: |
Aktualizacja: |
Oceń: 0 0

SUKURS to miejsce do którego możesz przyjść, jeżeli spotkałeś/-aś się z jakąkolwiek przemocą werbalną lub fizyczną ze względu na twoje pochodzenie narodowe lub etniczne, kolor skóry, wyznanie lub jego brak, itp. albo byłeś świadkiem takiego zdarzenia.

tel. 71 307 03 35

strona Sukursu >>

strona Nomady >>

GODZINY OTWARCIA BIURA:

poniedziałek 16:00 – 20:00
środa 11:00 – 16:00
czwartek 17:00 – 20:00

TUTAJ UZYSKASZ:

  • wsparcie
  • podstawowe porady prawne (informację na temat Twoich praw w Polsce, jak możesz domagać się ich respektowania, gdzie i jak złożyć zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa, itp.)
  • pomoc prawną podczas procesu sądowego (jeżeli do takiego dojdzie)
  • podstawową pomoc psychologiczną i kontakty do specjalistów jeżeli będziesz takowych potrzebował/-a

NASZE WSPARCIE JEST:

  • bezpłatne
  • niezależne od jakichkolwiek urzędów
  • poufne w języku polskim i angielskim, a jeżeli będzie to konieczne, po uprzednim umówieniu się postaramy się znaleźć osobę, która mówi w Twoim języku

 

Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Społeczeństwa Wielokulturowego NOMADA

ul. Paulińska 4/8

http://nomada.info.pl
Godziny otwarcia biura:
poniedziałek godz. 16.00-20.00
środa godz. 11.00-16.00
czwartek godz. 17.00-20.00
Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Społeczeństwa Wielokulturowego NOMADA
email
tel. 71 307 03 35

Skomentuj

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.