Dodał: |
Oceń: 0 0

W ramach projektu realizowanego z Koalicją Wrocław Wita Uchodźców przez Stowarzyszenie Edukacji Krytycznej, w partnerstwie z Muzułmańskim Centrum Kulturalno-Oświatowym we Wrocławiu, Fundacją Kalejdoskop Kultur oraz Fundacją na rzecz Studiów Europejskich, została stworzona responsywna mapa z wielojęzycznym menu: polskim, ukraińskim, angielskim, arabskim.

Mapa umożliwia w łatwy sposób dotarcie do miejsc niezbędnych i ważnych dla uchodźców i migrantów mieszkających we Wrocławiu oraz do różnego rodzaju przydatnych usług. Jej zakres jest stale poszerzany - dostępna jest pod adresem: wroclaw4refugees.pl

Strona podzielona jest na kategorie i odpowiednie podkategorie: urzędy, bezpieczeństwo (policja), religia (meczety, cerkwie, kościoły katolickie), zdrowie (szpitale, pilna/nocna pomoc medyczna, higiena osobista), porady (infopunkty dla obcokrajowców, pomoc prawna, pomoc psychologiczna), organizacje pomocowe, praca + edukacja (uczelnie, kursy języka polskiego, oferty pracy), społeczność (miejsca spotkań, opieka nad dziećmi, czas wolny). Każdej podkategorii odpowiada indywidualnie zaprojektowana ikonka z charakterystycznym symbolem (znacznik na mapie) a kategorię główną wyznacza kolor np. fiolet - społeczność, urzędy - szarość, zdrowie- czerwień. Po najechaniu na dany znacznik otwiera się fiszka z danymi adresowymi miejsca, numerem telefonu oraz adresem strony internetowej oraz niezbędnymi informacjami dla migrantów (np. godziny otwarcia urzędu).

Zaprojektowano również ulotki w 4 wersjach językowych:

polskim

angielskim

ukraińskim

arabskim

Powyższe działania powstały w ramach projektu realizowanego z Koalicją Wrocław Wita Uchodźców przez Stowarzyszenie Edukacji Krytycznej, w partnerstwie z Muzułmańskim Centrum Kulturalno-Oświatowym we Wrocławiu, Fundacją Kalejdoskop Kultur oraz Fundacją na rzecz Studiów Europejskich, w ramach programu "Obywatele dla Demokracji" finansowanego z funduszy EOG.

logotypy

Skomentuj

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.