Dodał: |
Oceń: 0 0

Zapraszamy na Spacer Pokoju, który odbędzie się w środę (20.07) o godz. 16.00 oraz prezentację wystawy "100 lat dla Pokoju w Europie".

Poznaj pięciu wrocławskich myślicieli i ich działania na rzecz walki o prawa człowieka. Z Fundacją Dom Pokoju i Wrocławskim Konwentem, pod patronatem Komisji Europejskiej, przejdziemy przez miejsca związane z naszymi bohaterami.

Spacer wyruszy 20 lipca, o godzinie 16:00 spod Sukiennic. Ideą spaceru jest upamiętnianie oraz ożywianie dziedzictwa duchowego Dolnego Śląska. Na przestrzeni stulecia dążeń do pokoju i walki w obronie praw człowieka w historii Wrocławia zapisali się wielcy myśliciele: Edyta Stein, Benno Jacob, Katharina Staritz, Dietrich Bonhoeffer i kardynał Bolesław Kominek. Spacer prowadzić będzie przez miejsca im poświęcone i zakończy się w Miejskim Arsenale, wspólnym zwiedzaniem wystawy poświęconej Kardynałowi Kominkowi.

Fundacja Dom Pokoju istnieje od 11 lat. Od początku swojej działalności realizuje działania na rzecz Edukacji Pokoju i budowania dialogu międzykulturowego i międzyreligijnego. Od 2008 roku działa Konwent Wrocławski, w którego skład wchodzą przedstawiciele mniejszości religijnych we Wrocławiu: katolickiej, żydowskiej, muzułmańskiej, ewangelickiej i prawosławnej.

Idea spaceru: każde spotkanie z myślicielem zacznie się od przeczytania listu do współczesnych mieszkańców miasta i jego gości, aby następnie przerodzić się w dyskusję o obranie praw człowieka we współczesności i pokojowych dążeń w historii najnowszej.

Na trasie spaceru zaprezentowana zostanie także wystawa 100 lat dla Pokoju w Europie, pokazująca dążenia do pokoju i przestrzegania prac człowieka na przestrzeni stulecia.

Wystawa, wraz z materiałami edukacyjnymi, powstała w ramach projektu realizowanego ze środków Komisji Europejskiej.

W tym samym dniu, o godz. 18.00 w Łokietka 5 – Infopunkcie Nadodrze odbędzie się debata pt. „Pięciu myślicieli wrocławskich w obronie praw człowieka”.