Dodał: |

W październiku w pięciu polskich miastach (Warszawa, Wrocław, Łódź, Lublin, Kraków) odbędzie się cykl seminariów zatytułowanych Nothing About Us Without Us - Locally! (Nic o nas bez nas – lokalnie!)

 

Spotkania mają poruszać najistotniejsze kwestie związane z życiem migrantów w Polsce, dotyczące m.in.: statusu prawnego cudzoziemców, ich zaangażowania w życie społeczne i w rynek pracy w Polsce, a także polityk społecznych, dyskryminacyjnych i antydyskryminacyjnych. Seminaria mają pomóc w sporządzeniu rekomendacji dla instytucji rządowych i pozarządowych uczestniczących w Krajowej Platformie Współpracy na rzecz Integracji

Projekt Nic o nas bez nas – lokalnie! jest realizowany przez Fundację dla Somalii w ramach Krajowej Platformy Współpracy na rzecz Integracji.

Strona internetowa projektu: http://events.immigrantsinaction.pl/index.html

 

Kalendarium

Seminaria, które się odbyły:

1.10.2014 – Warszawa

3.10.2014 – Wrocław

8.10.2014 – Łódź

17.10.2014 - Lublin

20.10.2014 – Kraków

29.10.2014 – Warszawa (zakończenie cyklu seminariów)

Skomentuj

Film Zobacz-Zrozum-Zareaguj (3Z)
ROMOWIE rumuńscy
Filmik z IV Forum ds. Lokalnych Polityk Migracyjnych we Wrocławiu

Aktualności
Archiwum

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.