Dodał: |

Kolejny moduł Informatora dla cudzoziemców został uruchomiony! Po stronach lokalnych - Warszawy, Lublina oraz Krakowa - oddajemy do Państwa użytku stronę ekspercką (ekspert.info-migartor.pl).

 

Strona skierowana jest do ekspertów/-ek zajmujących się kwestiami migracji, przedstawicieli/-ek organizacji pozarządowych, a także jednostek naukowych, pracowników/-czek administracji, zarówno lokalnej jak i centralnej oraz samych migrantów/-ek chcących podjąć aktywną działalność społeczną. Platforma ma stanowić bazę dla lepszej komunikacji między różnymi środowiskami, a tym samym przyczynić się do usprawnienia współpracy oraz zwiększenia efektywności działań z zakresu tematyki migranckiej.

Na stronie eksperckiej, podobnie jak na stronach lokalnych, będą publikowane aktualności dla ekspertów oraz kalendarz z ważnymi wydarzeniami.

Ponadto do dyspozycji użytkowników oddane zostaną takie działy jak:

  • Czytelnia, czyli zbiór dostępnych bezpłatnie w Internecie publikacji na tematy związane z migrantami i zjawiskiem migracji;
  • Wyszukiwarka dobrych praktyk, czyli narzędzie dzięki któremu można się zapoznać z projektami (z innych miast oraz państw), które odniosły sukces oraz zainspirować się nimi do własnych działań;
  • Warto poczytać, czyli wywiady, artykuły, dyskusje na tematy bieżące, jednym słowem wszystko co warto wiedzieć, aby być na bieżąco z tematyką migracyjną;
  • Działaj! to pomocny dla wszystkich migrantów mini-poradnik, zawierający wskazówki m.in. jak założyć własną organizację, skąd zdobyć fundusze na jej działanie, jak napisać projekt czy zorganizować wydarzenie.

Strona ekspercka będzie składała się z 4 stref: Strefy migranta, Strefy organizacji, Strefy urzędu oraz Strefy dziennikarza. Poszczególne strefy uruchomimy już wkrótce.

Mimo, że strona jest w ciągłej budowie, a redakcja dokłada wszelkich starań aby jak najprędzej uruchomić na niej wszystkie działy, to już teraz zapraszamy do zaglądania pod adres: ekspert.info-migrator.pl.

 

 

Skomentuj

Film Zobacz-Zrozum-Zareaguj (3Z)
ROMOWIE rumuńscy
Filmik z IV Forum ds. Lokalnych Polityk Migracyjnych we Wrocławiu

Aktualności
Archiwum

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.