Dodał: |
Aktualizacja: |

Laureaci Złotych Wachlarzy 2014 / źródło: Materiały organizatora

18 grudnia poznaliśmy wyniki konkursu Złote Wachlarze, wyróżniającego osoby oraz instytucje szczególnie zaangażowanie we wspieranie migrantów mieszkających w Polsce oraz promowanie dobrych praktyk w obszarze związanym z migracjami. Poznajcie laureatów!

 Laureatami tegorocznej edycji są: 

- w kategorii Osoba: Abulcadir Gabeire Farah za promowanie tolerancji i dialogu międzykulturowego oraz działalność na rzecz włączania imigrantów w dialog obywatelski,

- w kategorii Instytucja: Fundacja Inna Przestrzeń za inicjatywę ”Lokalne międzysektorowe polityki na rzecz migrantów”,  która przyczyniła się do podkreślenia znaczenia instytucji lokalnych w kształtowaniu sytuacji migrantów, włączania cudzoziemców do debaty na temat integracji oraz wymiany informacji i doświadczeń między miastami,

- w kategorii Nagroda Publiczności: Karolina Sydow za ułatwianie cudzoziemcom funkcjonowania w  przestrzeni formalno-prawnej związanej z legalizacją pobytu, rynkiem pracy oraz wieloma aspektami życia codziennego.

Ponadto kapituła konkursowa przyznała dwa specjalne wyróżnienia za całokształt działalności na rzecz ochrony praw migrantów, otrzymały je: Helsińska Fundacja Praw Człowieka oraz Stowarzyszenie Interwencji Prawnej.

Uhonorowaliśmy Osobę oraz Instytucję, które przyczyniają się do tworzenia warunków sprzyjających jak najlepszemu wykorzystaniu potencjału migrantów, ich doświadczenia, zdolności - i tym samym sprzyjają rozwojowi samych migrantów, społeczeństwa oraz polskiej gospodarki czy kultury. Nie było łatwo wyłonić zwycięzców z uwagi na tak wiele wspaniałych inicjatyw podejmowanych przez Nominowanych, ale po naradach podjęliśmy jednogłośną decyzję – mówi Anna Rostocka, Przewodnicząca Kapituły konkursu oraz Dyrektor Biura Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji w Warszawie. Konkurs Złote Wachlarze jest częścią projektu „Zwiększanie efektywności zarządzania migracjami w Polsce”, realizowanego przez IOM oraz Urząd do Spraw Cudzoziemców.

Laureatów wyłoniła Kapituła konkursowa w składzie: Anna Rostocka – Dyrektor Biura IOM w Warszawie, przewodnicząca Kapituły; Krystyna Iglicka-Okólska – Rektor Uczelni Łazarskiego oraz Dyrektor Centrum ds. Migracji i Demografii; Andrzej Malinowski – Prezydent Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej; Piotr Stachańczyk – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych; Krystyna Starczewska – Dyrektor Zespołu Szkół „Bednarska”, laureatka konkursu Złote Wachlarze 2013 oraz La Duc Trung – Wiceprzewodniczący Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Wietnamczyków w Polsce.

Gala Złote Wachlarze 2014, Materiały organizatora Gala Złote Wachlarze 2014. Źródło: Materiały organizatora

Więcej informacji: www.zlotewachlarze.pl 

 

*Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji (IOM) została założona w 1951 i jest wiodącą międzyrządową organizacją działającą w dziedzinie migracji. W skład IOM wchodzi 157 krajów członkowskich, w tym Polska. IOM wspiera kraje w sprostaniu wyzwaniom operacyjnym i społeczno-gospodarczym związanym z migracjami, pomaga migrantom oraz chroni ich prawa. Biura IOM na wszystkich kontynentach wspierają rządy państw oraz społeczeństwa obywatelskie w następujących czterech obszarach: migracje i rozwój, wspomaganie migracji, regulowanie migracji, migracje przymusowe (www.iom.pl). 

Skomentuj

Film Zobacz-Zrozum-Zareaguj (3Z)
ROMOWIE rumuńscy
Filmik z IV Forum ds. Lokalnych Polityk Migracyjnych we Wrocławiu

Aktualności
Archiwum

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.